Sporangium

Z Multimediaexpo.cz

Výtrusnice mechu Polytrichum

Sporangium (též výtrusnice) je struktura, v níž vznikají spory (výtrusy). Sporangium je diploidní (obsahuje dvě sady chromozomů, u rostlin je tedy součástí sporofytu) a spory jsou haploidní, ve sporangiu tedy probíhá tzv. redukční dělení (meiózou).[1] Sporangium se vyskytuje například u rostlin, hub a dalších organizmů.

plodolist s výtrusnicemi, kapradina Osmunda regalis

Sporangium u různých skupin organizmů

U mechorostů a kapraďorostů je výtrusnice obvykle určitý dutý útvar, obsahující výtrusy, jimiž se tyto skupiny nepohlavně rozmnožují. U mechorostů je výtrusnicí tzv. tobolka na vrcholu štětu, u kapraďorostů jsou výtrusnice ve velkém počtu uvnitř výtrusnicových kupek.

U krytosemenných rostlin slouží sporangia k pohlavnímu rozmnožování, samčí mikrosporangium je vlastně prašná pouzdra, v nichž vzniká pyl a samičí makrosporangium je vajíčko obsahující zárodečný vak („jediný velký výtrus samičí“).

Sporangia se vyskytují také v životním cyklu dalších skupin organizmů, například hlenek, hnědých řas a podobně.[2] Sporangia mnohých řas a hub jsou zpravidla jednobuněčná a výtrusy v nich vznikají dělením protoplastu.

Reference

  1. UCMP Glossary: S http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/glossary_S.html
  2. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. [s.l.] : Scientia, 2003. S. 797.