V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Stropkov

Z Multimediaexpo.cz


Pohled na Stropkov

Stropkov je okresní město na severovýchodním Slovensku, v Prešovském kraji, v historické oblasti Zemplín.

Obsah

Poloha

Stropkov se nachází v Ondavské vrchovině, na levém břehu řeky Ondavy na jejím soutoku s potokem Chotčianka, cca. 13 km od Svidníku a cca. 52 km od Prešova.

Obyvatelstvo

Z necelých 11 000 obyvatel Stropkova tvoří vedle 89 % Slováků významnější národnostní menšiny necelých 10 % Rusíni a o něco víc než 1 % Romové.

Vyznáním se 62 % hlásí k římskokatolické víře, 27 % k řeckokatolické a 5,2 % k pravoslavnému křesťanství.

V Turanech nad Ondavou ve stropkovském okrese se narodila i v České republice populární zpěvačka Marika Gombitová.

Partnerské město v ČR

Partnerským městem Stropkova v České republice je Bílina.

Historie

První písemní zmínka o městě je z roku 1404.[1]

Koncem 14. století lze ve Stropkově předpokládat existenci farní či městské školy, která je sporadickými zápisy studentů ze Stropkova na Krakovské univerzitě písemně doložená od roku 1409 i pozdějšími doklady, které vykazují vztah k takové škole.

Nejpozději od 2. poloviny 15. století vlastnila Městská rada i městskou pečeť, byť s omezenými právy - v níž je zobrazena patronka kostela sv. Anna s Marií - pod kterou vydává své písemnosti. Nejstarší známý latinský list rychtáře a porotců Stropkova městské radě Prešova je z roku 1515, od konce 16. a začátku 17. století už píšou své písemnosti i slovensky. První známá - záznam o vyšetřování krádeže - pochází z roku 1601, stejně jako nejstarší slovenský psaný dopis městské rady z 27. dubna.[2]

Stropkov patřil až do roku 1848 do Zemplínské stolice, pak do roku 1922 do Zemplínské župy. Roku 1922 byl přidělen k Šarišské stolici, později župě. Po 2. světové válce patřil do nejdřív prešovského, potom východoslovenského a od r. 1996 opět prešovského kraje.

Dnešní Stropkov vznikl sloučením původního Stropkova se sousední vsí Bokšou v r. 1964.[3]

Židovská komunita

Židé přišli do Stropkova, možná utíkaje před pogromy v Polsku okolo roku 1650. Asi o 50 let později se vystěhovali do Tisince, vesnice severně od města. Stropkov tou dobou sužovaly morové epidemie. Do Stropkova se židé vrátili teprv okolo roku 1800. Stropkovský židovský hřbitov byl založen roku 1892, poté co tisinecký přestal být používán.

V roce 1939 získala antisemitická Hlinkova slovenská ľudová strana moc na Stropkovské městské radnici. Od května do října 1942 byli židé z oblasti Stropkova deportováni do koncentračních táborů Osvětimi, Sobiboru, Majdanku a do "neznámých destinací". Na konci druhé světové války zbylo ve Stropkově z 2000 židů v r. 1942 pouze 100, kteří buď odešli do emigrace nebo splynuli s ostatním obyvatelstvem, čímž židovská komunita ve Stropkově zanikla.

Poslední stropkovský vrchní rabín Menachem Mendel Halberstam (1873–1954) žil po válce až do konce života v New Yorku.

Historické památky, významné stavby a zařízení

  • Zoo park Stropkov [4]

Školství

Ve Stropkově jsou čtyři základní školy, jedno gymnázium, Střední odborná škola elektrotechnická, Střední odborné zemědělské učiliště a vysunuté pracoviště Dubnického technologického institutu.[5]

Související články

Reference

  1. Informace na stránkách města
  2. Informace o dějinách na stránkách města
  3. Stropkov na webu Regionální rozvojové agentury DOMAŠA
  4. Oficiální stránka Zoo parku v Stropkově
  5. Oficiální stránka Dubnického technologického institutu


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Stropkov
Města a obce okresu Stropkov (1 + 42)

Baňa • Breznica • Breznička • Brusnica • Bukovce • Bystrá • Bžany • Duplín • Gribov • Havaj • Chotča • Jakušovce • Kolbovce • Korunková • Kožuchovce • Krišľovce • Kručov • Krušinec • Lomné • Makovce • Malá Poľana • Miková • Miňovce • Mrázovce • Nižná Olšava • Oľšavka • Potoky • Potôčky • Soľník • Staškovce • Stropkov • Šandal • Tisinec • Tokajík • Turany nad Ondavou • Varechovce • Veľkrop • Vislava • Vladiča • Vojtovce • Vyškovce • Vyšná Olšava • Vyšný Hrabovec