Svah

Z Multimediaexpo.cz

Svahy v Plzeňské pahorkatině

Svah je forma nakloněného terénu, který se vyskytuje okolo vyvýšených míst. Svah může dosahovat různého náklonu v závislosti na jeho příkrosti. Při pohybu předmětů po svahu se hovoří o tzv. svahových pohybech, které významnou měrou mohou měnit tvář krajiny. V některých odvětvích lidské činnosti jsou vyhledávány svahy orientovány na světové strany. Např. u vinařství a pěstování vinné révy jsou preferovány jižní svahy, které zaručují více slunečního svitu a tepla. Pro lyžování a stavbu sjezdovek jsou naopak výhodné severní svahy, kde se déle drží sníh.