Sever

Z Multimediaexpo.cz

Sever je označen písmenem N

Sever, ve staré češtině též půlnoc, je jednou z hlavních světových stran. Ve většině zemí jde o primární světovou stranu. Zkratkou je písmeno „S“ nebo „N“ z germánského slova „Nord“.

Obsah

Definice

Skutečný sever

Skutečný sever je směr k pólu Země (nebo i jiného rotujícího tělesa), který se nachází na vaší levé straně pokud stojíte na rovníku ve směru otáčení.

Magnetický sever

Směr k severnímu magnetickému pólu, tedy kam ukazuje střelka kompasu. Odchylka mezi zeměpisným a magnetickým severem se nazývá magnetická deklinace.

Význam severu na Zemi

Pravděpodobně proto, že zdánlivá osa podle které se na obloze otáčejí hvězdy byla pro většinu obyvatel Země na severu, většina národů na Západě uznává sever jako hlavní směr. Díky tomu:

Určení severu

Sever lze určit mnoha způsoby

  • Podle kompasu či buzoly
  • Podle hodinek:
    • Hodinky se natočí tak, aby hodinová ručička směřovala na slunce (Pozor na letní čas)
    • V polovině úhlu mezi ručičkou (sluncem) a dvanáctkou (v létě jedničkou) je Jih
  • Podle staveb (kostely mívají často oltář na východní straně)
  • Podle přírodních jevů (není příliš přesné)

Související články