Svatý Lukáš

Z Multimediaexpo.cz

Svatý Lukáš

Svatý Lukáš je evangelista, kterému je připisováno Evangelium podle Lukáše (třetí kniha Nového zákona) a Skutky apoštolů (pátá kniha Nového zákona). Kromě toho je mu přisuzováno autorství několik obrazů Panny Marie, i když všechny dochované portréty pocházejí z pozdějších dob, po jeho smrti.[1]

Obsah

Život

Narodil se na počátku letopočtu v syrské Antiochii.[2] Původním povoláním byl lékařem[3] a podle tradice také malířem.[4] Podle svých slov se s Ježíšem nikdy nesetkal. Až později jej oslovilo Kristovo učení a humanismus křesťanství.[5] Z vědeckých poznatků vyplývá, že byl robustní postavy, vysoký 163 až 165 cm a měl krevní skupinu 0.[6] Okolo roku 50 se připojil k apoštolu Pavlovi, kterého 17 let doprovázel.[7] Po smrti apoštola Pavla působil jako zvěstovatel víry zejména v achajské Boiótii. Zemřel stářím ve věku 84 let a byl pohřben v Thébách.[8] Hrob apoštola Lukáše je v Tureckém Efezu (je mimo vlastní archeologickou lokalitu antického města), při silnici směrem od Seldžuku na Slavičí hory.

Patronace a uctívání

Je křesťanským patronem lékařů a umělců (především malířů - malířský cech se označoval jako cech sv. Lukáše), dále také historiků, notářů, knihařů, řezníků atd., ochránce před neštěstím s dobytka před morem. Je patronem měst Bologna a Padova. Mezi jeho atributy patří okřídlený býk, pero a kniha nebo svitek. Bývá zobrazován jako malíř obrazu Panny Marie. Jeho ostatky (lebka) byly přivezeny do českých zemí Karlem IV. a jsou součástí Svatovítského pokladu v Praze.[9] Zbytek ostatků je v italské Padově, v alabastrovém sarkofágu v kostele svaté Justiny.[7]

Jeho svátek je slaven 18. října.

Literatura

  • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4.  

Reference

  1. Ravik, S. O světcích a patronech, str. 110, ISBN 80-7309-343-X
  2. http://www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=10&d=18
  3. http://www.newadvent.org/cathen/09420a.htm
  4. http://velkenemcice.farnost.cz/index.php?id=27,520,0,0,1,0
  5. http://www.frantiskani.sk/kazatel/svati/1018.htm
  6. http://www.vesmir.cz/clanek/lebka-sv-lukase-z-prazske-katedraly-sv-vita
  7. 7,0 7,1 SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4. S. 542.  
  8. http://www.svmoric.net/content/view/246/1/
  9. http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=120297&mcp=&s=jpg&author=

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svatý Lukáš