Lékař

Z Multimediaexpo.cz

Lékař je absolvent magisterského studijního programu, obor Všeobecné lékařství lékařské fakulty (v Česku šestileté jen prezenční formou), má titul MUDr. (Medicinae universae doctor, doktor všeobecného lékařství). K roku 2010 existovalo na území České republiky osm lékařských fakult poskytujících příslušné vzdělání. Na Univerzitě obrany v Hradci Králové působí Fakulta vojenského zdravotnictví, kde lze studovat magisterský program vojenské všeobecné lékařství, na němž se podílí také LF UK v Hradci Králové. Od roku 2010 je akreditován obor všeobecné lékařství na nově zřízené Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Zubní lékař studuje na lékařské fakultě v magisterském studijním programu, obor Zubní lékařství (pětileté), získává titul MDDr. (Medicinae dentalis doctor, doktor zubního lékařství). K roku 2010 poskytovalo příslušné vzdělání pět lékařských fakult v Praze, Hradci Králové, Plzni, Brně a Olomouci.

Podle své odbornosti skládá odborné zkoušky – atestace.

Patronem lékařů je sv. Lukáš.

Seznam prvních českých lékařek

Chronologický seznam prvních českých lékařek:

Reference

  1. Navrátil M.: Almanach českých lékařů. Praha: nákladem spisovatelovým 1913, s. 138, podobizna
  2. Dtto, s. 14, podobizna
  3. Dtto, s. 99, podobizna
  4. Dtto, s. 228, podobizna
  5. Dtto, s. 349, podobizna
  6. 6,0 6,1 Dtto, s. 215, podobizna
  7. Dtto, s. 172, podobizna
  8. Dtto, s. 379, podobizna