Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Těžnice

Z Multimediaexpo.cz

Těžnice je přímka, která je prodloužením výslednice gravitačních sil působících na těleso nebo soustavu hmotných bodů, přičemž směr výslednice je shodný se směrem gravitační síly. Při různé orientaci tělesa v prostoru získáme různé těžnice, avšak všechny těžnice prochází těžištěm tělesa.

Trojúhelník, těžnice a těžiště.

U trojúhelníku představuje těžnice přímku, která prochází vrcholem a středem protilehlé strany. (Ve smyslu předchozí definice by se jednalo o těžnici získanou zavěšením trojúhelníku za daný roh.) Zároveň prochází také těžištěm, kde se všechny tři těžnice protínají.

Související články

Externí odkazy