V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Taxonomie

Z Multimediaexpo.cz

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.[1] Jejím cílem je klasifikovat všechny známé biologické skupiny (taxony) podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných biologických kategorií. V širším slova smyslu se taxonomie překrývá s biologickou systematikou, tedy vědou, která studuje nejen klasifikace, ale i obecným principům variability (diverzity) a příčinám a důsledkům této variability.[1]

Náplň taxonomie

V práci taxonomů hraje důležitou roli tzv. identifikace čili určování (determinace) druhu, při níž se snaží zařadit nalezené jedince do již známých taxonů (např. druhů, rodů, čeledí). Po této práci následně v případě nalezení dosud neznámého druhu následuje popisování nových druhů a vytvoření vhodných názvů (tím se zabývá biologická nomenklatura, v případě druhu je tzv. binomická). Logické zařazování jednotlivých taxonů do obecnějších „škatulek“ ve výsledku tvoří biologickou klasifikaci.[1]

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 STACE, Clive Anthony. Plant Taxonomy and Biosystematics. [s.l.] : Cambridge University Press, 1991. Dostupné online.  

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Taxonomie