Biologická systematika

Z Multimediaexpo.cz

Systematika (taxonomie) (z řec. slova systema) vědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi. Je součástí biologie. Je nadřazená slovu taxonomie, se kterým se však významově překrývá (taxonomie je teorie a praxe klasifikace organismů podle určitých pravidel do jednotlivých hierarchicky uspořádaných taxonomických kategorií).

Dělení systematiky

Systematika má následující součásti:

Základní taxonomické kategorie jsou tyto:

Současná podoba systému

Rozdělení všech živých organismů je složité, problematické a nejednotné.

Externí odkazy