Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Televizní vysílání

Z Multimediaexpo.cz

Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku.

Obsah

Historie televizního vysílání

Roku 1843 formuloval Alexandr Bain (skotský hodinář) tři principy přenosu obrazu na dálku:

  1. Rozklad obrazu na řádky a body.
  2. Světelné body je potřeba převést na elektrické impulsy a naopak.
  3. Rozklad i skládání musí probíhat synchronizovaně.

Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický teleskop - princip mechanického rozkladu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče (spirálově uspořádané body) - počátek mechanického systému přenosu (předvedeno na světové výstavě v Paříži 1900). V roce 1897 vynalezl Ferdinand Braun katodový oscilograf (budoucí snímací elektronka). V roce 1923 vynalezl Kosma Zworykin snímací elektronku - ikonoskop přijímací elektronky. První televizní společnost Television Ltd. založil John Baird v roce 1925. V roce 1926 předvedl členům Royal Institutu mechanickou televizi. Tento mechanický systém byl ale nespolehlivý, jelikož vyžadoval vysokou rychlost otáčení kotouče a měl nízkou kvalitu. Ve 30. letech 20. století získává převahu elektronický princip. Mechanický dokázal přenést 1000 bodů/s. Elektronický v roce 1978 až 12,5 mil. bodů/s. V Anglii, Sovětském svazu, USA, Francii a Německu probíhají první experimentální TV vysílání. 2. listopadu 1936 začíná pravidelně vysílat BBC (na 300 majitelů TV). Vznikl nový prostředek masové komunikace.

Počátek vysílání v Československu

Roku 1935 doc. Šafránek (fyzikální ústav UK Praha) předvedl přijímací televizní aparatůru (měla 30 řádků a fungovala na principu mechanického rozkladu). Na Mezinárodní rozhlasové výstavě (MEVRO) je roku 1948 prezentován úplný kamerový řetězec v elektronickém systému. Začíná se vyrábět televizní přijímač Tesla. Ještě tentýž rok proběhl 1. přímý přenos ze sokolského sletu. 1. května 1953 začíná první pravidelné zkušební veřejné vysílání. Studia jsou v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě. V září 1961 je již 1 mil. majitelů koncesí. V roce 1963 1,5 mil. majitelů koncesí. Televize vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 1955 5 dní, 1958 7 dní. V roce 1966 je zahájeno první televizní reklamní vysílání, 1970 začíná vysílat druhý program, 1973 začíná barevné vysílání.

Televizní standardy

Televizní standard se vyvíjel od třicetiřádkového obrazu (Telehor 30) až po francouzský standard HDTV (819 řádků). Nejstarším dodnes používaným standardem je americký NTSC (525 řádků, 29,97 Hz, prokládaný) existující od roku 1941. V Evropě se používá norma 625 řádek, 25 Hz, prokládané, s rozšířením PAL a starším SECAM pro barevný obraz. V roce 1998 začaly USA a Británie vysílat terestriálně digitálně (DVB-T) (do té doby digitálně pouze ze satelitů (DVB-S) nebo přes kabel (DVB-C)). V Česku bylo digitální vysílání (DVB-T) zahájeno 21. října 2005.

Související články