Tisícina

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tisícina je pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo 10−3 (0,001). Matematicky jde o ekvivalent promile.

V soustavě SI se tisícina vyjadřuje předponou mili (z latinského milli), kterou nalézáme v jednotkách milimetr, milisekunda, milibar

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace