Titrace

Z Multimediaexpo.cz

titrace

Titrace je běžná laboratorní metoda kvantitativní analýzy. Zakládá se na stanovení neznámé koncentrace známého objemu vzorku (titru) změřením objemu titračního standardu (o známé koncentraci), který jsme spotřebovali, aby látky právě a beze zbytku zreagovaly (tzv. bod ekvivalence). Aby se jednoznačně a přesně zjistilo, kdy nastal bod ekvivalence, většinou se přidává do titrovaného roztoku tzv. indikátor - látka, která výrazně mění barvu podle podmínek. Indikátory jsou většinou buďto selektivní (zbarví se podle přítomnosti nějaké látky, třeba škrob), nebo acidobazické (zbarvují se podle pH). Některé další metody určení bodu ekvivalence jsou spektroskopie nebo konduktometrie. Titrace se obvykle provádí čtyřikrát, z toho poprvé je jen orientační.

Druhy titrací

Zpětná titrace měří, kolik zbylo ze známého množství přidané látky, s níž zreagoval měřený vzorek. Podle reakce rozlišujeme druhy titrace: acidobazické (indikátory: fenolftalein, methyloranž), redoxní (různé selektivní indikátory), komplexotvorné (indikátory: murexid apod.) Pro acidobazické titrace je charakteristická titrační křivka (závislost pH na přidaném objemu standardu), která v bodě ekvivalence prudce změní hodnotu a jinak je poměrně stálá. Pro vícesytné kyseliny je takových „schodů“ více, každý odpovídá danému počtu vazeb.