Tlaková síla

Z Multimediaexpo.cz

Tlaková síla je síla, která je reakcí (podle třetího pohybového zákona) kapaliny na působení vnější síly. Její účinek vyjadřuje veličina tlak.

Obsah

Značení

Výpočet

Tlaková síla má velikost

\(F_t = pS\),

kde \(p\) je tlak a \(S\) je obsah plochy.

Tlaková síla působí vždy kolmo na plochu.

Použití

Existence tlakové síly využívá hydraulický lis.

Související články