V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Obsah

Z Multimediaexpo.cz

Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru.

Jednotky

Základní jednotka: metr čtvereční, značka jednotky: m2

Další používané jednotky:

  • kilometr čtvereční (km2): 1km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1dm2 = 0.01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1cm2 = 0.0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1mm2 = 0.000001 m2

Měřidla: planimetr, čtvercová síť

Vzorce

Nejčastější rovnice pro obsah či povrch:
Tvar Rovnice Proměnné
Čtverec \(a^2 \,\) \(a\) je délka strany čtverce.
Obdélník \(a \cdot b \,\) \(a\) a \(b\) jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník \(\frac{1}{2}a \cdot v_a \,\) \(a\) je základna a \(v_a\) jí příslušná výška.
Kruh \(\pi \cdot r^2 \,\) r je poloměr.
Elipsa \(\pi \cdot a \cdot b \,\) \(a\) a \(b\) jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Koule \(4 \pi r^2 \,\) nebo \(\pi d^2 \,\) \(r\) je poloměr a \(d\) je průměr.
Lichoběžník \(\frac{1}{2}(a+b)v \,\) \(a\) a \(b\) jsou rovnoběžné strany a \(v\) je vzdálenost mezi nimi (výška).
Pravidelný osmiúhelník \(2(1+\sqrt{2}) a^2\) \(a\) je strana.
Válec \(2 \pi r (h + r) \,\) \(r\) a \(h\) jsou poloměr a výška.
Kužel \(\pi r (l + r) \,\) \(r\) a \(l\) jsou poloměr a výška.
Kruhová výseč \(\frac{\theta}{2} r^2 \,\) \(r\) je poloměr a \(\theta\) je úhel (v radiánech).

Související články