Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Obsah

Z Multimediaexpo.cz

Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru.

Jednotky

Základní jednotka: metr čtvereční, značka jednotky: m2

Další používané jednotky:

  • kilometr čtvereční (km2): 1km2 = 1 000 000 m2
  • hektar (ha): 1ha = 10 000 m2
  • ar (a): 1a = 100 m2
  • decimetr čtvereční (dm2): 1dm2 = 0.01 m2
  • centimetr čtvereční (cm2): 1cm2 = 0.0001 m2
  • milimetr čtvereční (mm2): 1mm2 = 0.000001 m2

Měřidla: planimetr, čtvercová síť

Vzorce

Nejčastější rovnice pro obsah či povrch:
Tvar Rovnice Proměnné
Čtverec je délka strany čtverce.
Obdélník a jsou délky stran obdélníku.
Trojúhelník je základna a jí příslušná výška.
Kruh r je poloměr.
Elipsa a jsou hlavní poloosa a vedlejší poloosa.
Koule nebo je poloměr a je průměr.
Lichoběžník a jsou rovnoběžné strany a je vzdálenost mezi nimi (výška).
Pravidelný osmiúhelník je strana.
Válec a jsou poloměr a výška.
Kužel a jsou poloměr a výška.
Kruhová výseč je poloměr a je úhel (v radiánech).

Související články