Toxikologie

Z Multimediaexpo.cz

Toxikologie je multidisciplinarní věda, stojící na pokraji několika oblastí, hlavně chemie a medicíny. Zaměřuje se na zkoumáni negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Je blízce příbuzná s farmakologií.

Obsah

Zabývá se vlivy sloučenin na organismy

bezprostředním

dlouhodobé

Obecná toxikologie

Pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organismus. Má tedy mnoho společného s obecnou farmakologií, protože rozdíl mezi toxickým a farmakologickým účinkem je v mnoha případech jen kvantitativní, tzn. že mechanismus toxického účinku chemické látky je totožný s jejím mechanismem farmakologickým. Jed a lék od sebe odlišuje pouze dávka.

Speciální toxikologie

  • Klinická toxikologie se zabývá diagnostikou otrav, studiem klinických projevů a terapií onemocnění, které bylo vyvoláno účinkem toxických látek.
  • Forenzní (soudní) toxikologie vyšetřuje příčiny smrti pomocí rozborů posmrtně odebraných tělesných vzorků.
  • Toxikologie přírodních látek studuje toxické látky nacházející se ve všech formách živých organismů.
  • Toxikologie léčiv studuje nežádoucí, tj. toxické projevy látek, které se v medicíně používají jako terapeutika.
  • Průmyslová toxikologie studuje látky produkované chemickým průmyslem, jejich výskyt v chemických provozech a jejich nebezpečnost.
  • Toxikologie životního prostředí se zabývá znečištěním životního prostředí chemickými látkami ve vztahu k jejich akutnímu a chronickému působení na zdraví člověka a zvířat.
  • Ekotoxikologie je součástí toxikologie životního prostředí, je však zaměřena na studium vlivu toxických látek na dynamiku populace uvnitř ekosystémů.

Související články

Literatura

  • HORÁK JOSEF, LINHART IGOR, KLUSOŇ PETR. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, 2004 (2007 dotisk). ISBN 978-80-7080-548-0.

Externí odkazy