Ukrajinská sovětská socialistická republika

Z Multimediaexpo.cz


Ukrajinská SSR byla jednou z patnácti republik Sovětského svazu. Vznikla 25. prosince 1917, do SSSR vstoupila 30. prosince 1922. V důsledku rusko-polské války přišla Ukrajina o západní část svého území, které připadlo Polsku. Po anexi Sovětského svazu do východních částí Polska v roce 1939 získala Ukrajinská SSR svá západní území zpět. Roku 1954 získala Ukrajinská SSR Krym, který byl předtím ruský a který byl administrativně přičleněn k Ukrajině. Od SSSR se Ukrajinská SSR odtrhla 24. srpna 1991 a získala samostatnost.

Stejně jako ostatní Svazové republiky měla vlastní ústavu i symboliku a jako jedna z mála republik SSSR byla též zastoupena samostatně i v OSN.

Mapa Ukrajinské SSR z roku 1940

Související články