Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Vážná hudba

Z Multimediaexpo.cz

notový zápis Requiem od W. A. Mozarta

Vážná hudba je široké a značně nespolehlivé označení pro evropskou hudební tradici a hudební formy z ní odvozené, za nímž je v dnešní době považováno zejména období renesance, baroka, klasicismu a romantismu. Moderní vážná hudba se vyznačuje nepřístupností a nabouráváním klasických schémat.

Obsah

Dějiny a vývoj vážné hudby

Renesance

Z hudby mizí disonance a stoupá důraz na harmonii. Umělecké dílo není a nemůže být shlukem dílčích detailů, ale musí tvořit komplexní propracovaný celek, jehož části se navzájem doplňují, vytvářejí rovnováhu, harmonii. Pro renesanční hudbu je charakteristická konsonatnost, vzájemný vztah všech částí díla.

Soubor:Bach.jpg
Johann Sebastian Bach

Baroko

Barokní hudba je charakteristická polaritou hlasů a vrcholnou nástrojovou i pěveckou virtuozitou v rychlých částech v kontrastu s melodikou volných vět. Hlasy provádějí základní melodii v kontrapunktu a ostatní hlasy slouží jako harmonická výplň. Pro barokní hudbu je typická dramatičnost (vliv Třicetileté války), velkolepost (náboženství a prostory barokních chrámů) zpěvnost, zcela záměrná líbivost a emocionální působivost – hlavním úkolem barokní hudby je přenášet pocity na posluchače.

Významní skladatelé

Klasicismus

Významní skladatelé

Franz Schubert

Romantismus

Významní skladatelé

Impresionismus

Impresionističtí skladatelé se podobně jako impresionističtí malíři pokoušeli svým dílem zachytit prchavé pocity.

Významní skladatelé

Dmitrij Šostakovič

Moderna

Významní skladatelé

Serialismus

Serialismus je kompoziční technika, založená na uspořádání (zvaném řada nebo serie) výšek, délek, stupňů dynamiky, barev, způsobů hry, rytmické struktury apod. Uspořádání podle serijních pravidel má vést ke konsistenci a vnitřnímu řádu kompozice.

Významní skladatelé

Pierre Boulez

Avantgarda

Hudební avantgarda je podobně jako ostatní avantgardy charakteristická revoltou proti tradičním postupům a hledánímo odvážných nových forem. Americký skladatel John Cage například napsal skladbu 4'33", která za dobu čtyř a půl minuty nabídne posluchači tři části, v nichž nezazní jediná nota, jediný zvuk. Hudba Maďara György Ligetiho je velice známá díky filmu Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, ve kterém byla použita.

Významní skladatelé

Philip Glass

Minimalismus

Pojem „minimalismus“ zavedl na konci šedesátých let Michael Nyman, tehdy hudební kritik, později jeden ze známých minimalistických skladatelů. Označuje hudbu vyznačující se nápadným opakováním jednoduchých základních motivů. Ačkoliv byla minimalistická hudba původně jednou z nejtvrdších odnoží avantgardy a tudíž také zasvěcena jen nejzatvrzelejším fanouškům moderních stylů klasické hudby, postupně se zejména díky práci skladatelů jako je Philip Glass a hudebních těles jako Kronos Quartet dostala do popředí zájmu širší veřejnosti. Minimalistické kompozice dnes otevřeně citovány a užívány v populárním umění (např. film Truman show nebo seriál Battlestar Galactica).

Významní skladatelé

Soudobá vážná hudba

Tento termín zahrnuje vážnou hudbu vytvořenou v několika posledních dekádách minulého století a na začátku století současného. Vzhledem k její roztříštěnosti je velice těžká jakákoliv její charakterizace.

Významní skladatelé

Časová osa

<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:800 Colors =

 id:lightGray   value:rgb(1,1,1)
 id:gray     value:gray(0.4)
 id:darkGray   value:gray(0.2)
 id:ren   value:rgb(0.85, 0.5, 0.85)   legend:Renesance  
 id:bar   value:rgb(0.85,1,0.75)  legend:Baroko
 id:cla   value:rgb(1,1,0.45)   legend:Klasicismus
 id:rom   value:rgb(0.85,0.85,0.8)  legend:Romantismus
 id:mod   value:rgb(1,0.85,0)   legend:Moderna
 id:ava   value:rgb(0.85,0.85,1)   legend:Avantgarda
 id:min   value:rgb(0.85,0.85,0.60) legend:Minimalismus

BackgroundColors = canvas:lightGray Period = from:1400 till:2025 ScaleMajor = unit:year increment:25 start:1400 gridcolor:gray Legend = orientation:vertical left:49 top:150 LineData =

 at:1400 color:darkGray layer:back
 at:1500 color:darkGray layer:back
 at:1600 color:darkGray layer:back
 at:1700 color:darkGray layer:back
 at:1800 color:darkGray layer:back
 at:1900 color:darkGray layer:back
 at:2000 color:darkGray layer:back

BarData=

 barset:Composers

PlotData=

 1. set defaults
 width:17 fontsize:M textcolor:black align:left anchor:from shift:(4,-6)
 barset:Composers
 from:1400 till:1453 color:Ren text:J. Dunstable
 from:1400 till:1474 color:Ren text:G. Dufay
 from:1405 till:1460 color:Ren text:G. Binchois
 from:1410 till:1497 color:Ren text:J. Ockeghem
 from:1440 till:1521 color:Ren text:J. Desprez
 from:1445 till:1517 color:Ren text:H. Isaac
 from:1451 till:1505 color:Ren text:J. Obrecht
 from:1480 till:1562 color:Ren text:A. Wilaert
 from:1500 till:1556 color:Ren text:N. Gambert
 from:1510 till:1556 color:Ren text:J.C. non Papa
 from:1525 till:1594 color:Ren text:G.P. Palestrina
 from:1532 till:1594 color:Ren text:O. di Lasso
 from:1532 till:1585 color:Ren text:A. Gabrieli
 from:1540 till:1623 color:Ren text:W. Byrd
 from:1548 till:1611 color:Ren text:T.L. de Victoria
 from:1554 till:1612 color:Ren text:G. Gabrieli
 from:1562 till:1626 color:Ren text:J. Dowland
 from:1567 till:1634 color:Bar text:C. Monteverdi
 from:1583 till:1643 color:Bar text:G. Frescobaldi
 from:1583 till:1625 color:Bar text:O. Gibbons
 from:1605 till:1674 color:Bar text:G. Carissimi
 from:1632 till:1687 color:Bar text:J.B. Lully
 from:1637 till:1707 color:Bar text:D. Buxtehude
 from:1653 till:1706 color:Bar text:J. Pachelbel
 from:1660 till:1725 color:Bar text:A. Scarlatti
 from:1668 till:1733 color:Bar text:F. Couperin
 barset:break
 from:1653 till:1713 color:Bar text:A. Corelli
 from:1658 till:1709 color:Bar text:G. Torelli
 from:1659 till:1695 color:Bar text:H. Purcell
 from:1671 till:1751 color:Bar text:T. Albinoni
 from:1678 till:1741 color:Bar text:A. Vivaldi
 from:1681 till:1767 color:Bar text:G.P. Telemann
 from:1683 till:1764 color:Bar text:J.P. Rameau
 from:1685 till:1750 color:Bar text:J.S. Bach
 from:1685 till:1759 color:Bar text:G.F. Händel
 from:1714 till:1788 color:Cla text:C.P.E. Bach
 from:1714 till:1787 color:Cla text:C. V. Gluck
 from:1732 till:1809 color:Cla text:J. Haydn
 from:1735 till:1782 color:Cla text:J.C. Bach
 from:1750 till:1825 color:Cla text:A. Salieri
 from:1756 till:1791 color:Cla text:Mozart
 from:1760 till:1842 color:Cla text:L. Cherubini
 from:1770 till:1827 color:Cla text:L. v Beethoven
 from:1782 till:1840 color:Rom text:N. Paganini
 from:1786 till:1826 color:Rom text:C.M.v Weber
 from:1792 till:1868 color:Rom text:G. Rossini
 from:1797 till:1828 color:Rom text:F. Schubert
 from:1797 till:1848 color:Rom text:G. Donizetti
 from:1801 till:1835 color:Rom text:V. Bellini
 from:1803 till:1869 color:Rom text:H. Berlioz
 from:1804 till:1849 color:Rom text:J. Strauss
 from:1805 till:1847 color:Rom text:Mendelssohn
 barset:break
 from:1810 till:1849 color:Rom text:F. Chopin
 from:1810 till:1856 color:Rom text:R. Schumann
 from:1811 till:1886 color:Rom text:F. Liszt
 from:1813 till:1883 color:Rom text:R. Wagner
 from:1813 till:1901 color:Rom text:G. Verdi
 from:1819 till:1880 color:Rom text:J. Offenbach
 from:1824 till:1884 color:Rom text:B. Smetana
 from:1833 till:1897 color:Rom text:J. Brahms
 from:1835 till:1921 color:Rom text:Saint-Saëns
 from:1838 till:1875 color:Rom text:G. Bizet
 from:1839 till:1881 color:Rom text:M. Musorgskij
 from:1840 till:1893 color:Rom text:P.I. Čajkovskij
 from:1841 till:1904 color:Rom text:A. Dvořák
 from:1843 till:1907 color:Rom text:E Grieg
 from:1844 till:1908 color:Rom text:Rimsky-Korsakov
 from:1854 till:1928 color:Mod text:L. Janáček
 from:1858 till:1924 color:Rom text:G. Puccini
 from:1860 till:1911 color:Rom text:G. Mahler
 from:1860 till:1909 color:Rom text:I. Albéniz
 from:1862 till:1918 color:Rom text:C. Debussy
 from:1866 till:1925 color:Mod text:E. Satie
 from:1872 till:1958 color:Rom text:R. Vaughan Williams
 from:1873 till:1943 color:Rom text:S. Rachmaninov
 from:1874 till:1951 color:Mod text: A. Schönberg
 from:1875 till:1937 color:Rom text:M. Ravel
 from:1885 till:1945 color:Rom text:B. Bartók
 barset:breakfrom:
 from:1872 till:1915 color:Mod text:A. Skrjabin
 from:1882 till:1971 color:Mod text:I. F. Stravinskij
 from:1883 till:1945 color:Mod text:A. Webern
 from:1883 till:1965 color:Mod text:E. Varèse
 from:1891 till:1953 color:Mod text:S. Prokofjev
 from:1895 till:1953 color:Mod text:C. Orff
 from:1899 till:1963 color:Mod text:F. Poulenc 
 from:1903 till:1978 color:Mod text:A. Chačaturjan
 from:1905 till:1998 color:Mod text:M. Tippett
 from:1906 till:1975 color:Mod text:D. D. Šostakovič
 from:1912 till:1992 color:Ava text:J. Cage
 from:1913 till:1976 color:Ava text:B. Britten
 from:1918 till:1990 color:Ava text:L. Bernstein
 from:1923 till:2006 color:Ava text:G. Ligeti
 from:1925 till:2007 color:Ava text: P. Boulez
 from:1928 till:2007 color:Ava text:K. Stockhausen
 from:1934 till:1998 color:Ava text:A. Schnittke
 from:1935 till:2007 color:Min text:T. Riley
 from:1935 till:2007 color:Min text:La Monte Young
 from:1936 till:2007 color:Min text:S. Reich
 from:1942 till:2007 color:Min text:P. Glass
 </timeline>

Hudební nástroje vážné hudby

Smyčcové nástroje

Klávesové nástroje