Vědec

Z Multimediaexpo.cz

Fyzik Albert Einstein je pravděpodobně nejznámější vědec naší doby.

Vědec je jedinec systematicky usilující o poznání skutečnosti. V užším smyslu se slovo vědec používá pro profesionálního badatele na poli vědy. Důležitým předpokladem pro úspěšné „dělání vědy“ je užívání vědecké metody.

Slavní vědci

Do širokého povědomí veřejnosti se dostala řadu vědců. V Česku je kupříkladu široce známo jméno Jaroslava Heyrovského, jediného nositele Nobelovy ceny za chemii v Česku. V mezinárodním měřítku se jako univerzální reprezentant pojmu „vědec“ prosadil Albert Einstein.

Externí odkazy