Volby do parlamentu Československé republiky 1920

Z Multimediaexpo.cz

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny

První československé volby do Poslanecké sněmovny proběhly 18. dubna 1920. Volby se nekonaly na Těšínsku a na Podkarpatské Rusi.

Výsledky voleb

Je uvedeno pořadí, název strany, procentuální vyjádření získaných hlasů a počet přidělených mandátů (celkem 281).

Strana
Počet hlasů Procentuální vyjádření Počet mandátů
Československá sociálně demokratická strana dělnická <center>1 590 520 <center> 25,7 % <center> 74
(z toho 23 pro KSČ od 1921)
Československá strana lidová
Hlinkova slovenská ľudová strana
<center>699 728 <center>11,3 % <center>33
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR <center>689 589 <center>11,1 % <center>31
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu <center>603 618 <center>9,7 % <center>28
Československá strana socialistická <center>500 821 <center>8,1 % <center>24
Československá národní demokracie <center>387 552 <center>6,3 % <center>19
Německá národní strana
Německá národně socialistická strana dělnická
<center>328 735 <center>5,3 % <center>15
Slovenská národní a rolnická strana <center>242 045 <center>3,9 % <center>12
Německý svaz zemědělců <center>241 747 <center>3,9 % <center>11
Německá křesťansko sociální strana lidová <center>212 913 <center>3 % <center>10
Maďarsko-německá křesťansko-sociální strana <center>139 355 <center>2,2 % <center>5
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová <center>122 813 <center>2,0 % <center>6
Maďarsko-německá sociálně demokratická strana <center>108 546 <center>1,8 % <center>4
Německá strana svobodomyslná <center>105 449 <center>1,7 % <center>5
Sdružené strany židovské <center>79 714 <center>1,3 % <center>0
Socialistická strana československého lidu pracujícího <center>58 580 <center>0,9 % <center>3
Strana malorolníků, domkářů a živnostníků Republiky Československé <center>42 670 <center>0,7 % <center>0
Maďarská zemská strana malorolnická a zemědělská <center>26 520 <center>0,4 % <center>1
Německá svobodně sociální strana <center>7 630 <center>0,1 % <center>0
Neodvislá strana lidu malého <center>5 252 <center>0,1 % <center>0
Maďarská národní strana <center>4 214 <center>0,1 % <center>0
Slovanská socialistická strana <center>2 024 <center>0,0 % <center>0
celkem <center>6 874 458 <center>100 % <center>281

Výsledky voleb v Čechách

Strana Předseda Počet hlasů  %
Československá sociálně demokratická strana dělnická <center>Antonín Němec <center>762 092 <center>22,33
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR <center>Josef Seliger <center>551 909 <center>16,17
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu <center>Antonín Švehla <center>424 236 <center>12,43
Československá strana socialistická <center>Václav Klofáč <center>381 367 <center>11,18
Československá národní demokracie <center>Karel Kramář <center>298 054 <center>8,73
Německá volební pospolitost 1920 (národní a národně socialistická strana) <center>Rudolf Lodgman von Auen a Rudolf Jung <center>224 751 <center>6,58
Německý svaz zemědělců <center>Franz Spina <center>216 528 <center>6,35
Československá strana lidová <center>Jan Šrámek <center>191 844 <center>5,62
Německá křesťansko-sociální strana lidová <center>Friedrich Stolberg <center>115 130 <center>3,37
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová <center>Rudolf Mlčoch <center>80 757 <center>2,37
Německá strana svobodomyslná <center>Bruno Kafka <center>45 640 <center>1,34
Socialistická strana československého lidu pracujícího <center>František Modráček <center>43 098 <center>1,26
Strana malorolníků, domkářů a živnostníků Republiky Československé <center> <center>42 670 <center>1,25
Sdružené strany židovské <center> <center>19 473 <center>0,57
Německá svobodná sociální strana <center> <center>7 630 <center>0,22
Neodvislá strana lidu malého <center> <center>5 252 <center>0,15
Slovanská strana sociální <center> <center>2 024 <center>0,06
celkem <center>3 412 452 <center>100

Výsledky voleb na Moravě a ve Slezsku

Strana Předseda Počet hlasů  %
Československá sociálně demokratická strana dělnická <center>Antonín Němec <center>318 087 <center>21,99
Československá strana lidová <center>Jan Šrámek <center>272 489 <center>18,84
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu <center>Antonín Švehla <center>179 382 <center>12,40
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR <center>Josef Seliger <center>137 680 <center>9,52
Německá volební pospolitost 1920 (národní a národně socialistická strana) <center>Rudolf Lodgman von Auen a Rudolf Jung <center>103 984 <center>7,19
Německá křesťansko-sociální strana lidová <center>Friedrich Stolberg <center>97 783 <center>6,76
Československá strana socialistická <center>Václav Klofáč <center>89 890 <center>6,21
Československá národní demokracie <center>Karel Kramář <center>89 498 <center>6,19
Německá strana svobodomyslná <center>Bruno Kafka <center>59 809 <center>4,14
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavová <center>Rudolf Mlčoch <center>42 056 <center>2,91
Německý svaz zemědělců <center>Franz Spina <center>25 219 <center>1,74
Socialistická strana československého lidu pracujícího <center>František Modráček <center>15 482 <center>1,07
Sdružené strany židovské <center> <center>15 024 <center>1,04
celkem <center>1 446 389 <center>100

Výsledky voleb na Slovensku

Strana Předseda Počet hlasů  %
Československá sociálně demokratická strana dělnická <center>Antonín Němec <center>510 341 <center>35,05
Slovenská národní a rolnická strana <center>Antonín Švehla <center>242 045 <center>18,05
Československá strana lidová
Hlinkova slovenská ľudová strana
<center>Jan Šrámek <center>235 389 <center>17,55
Maďarsko-německá křesťansko-sociální strana <center> <center>139 355 <center>10,39
Maďarsko-německá sociálně demokratická strana <center>Josef Seliger <center>108 546 <center>8,09
Sdružené strany židovské <center> <center>45 217 <center>3,37
Československá strana socialistická <center>Václav Klofáč <center>29 564 <center>2,20
Maďarská zemská strana zemědělců, malorolníků a malých průmyslníků <center> <center>26 520 <center>1,98
Maďarská národní strana <center> <center>4 214 <center>0,31
celkem <center>1 341 191 <center>100

Volby do Senátu

Celkem mandátů: 150[1].

<center>Strana Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů
Československá sociálně demokratická strana dělnická 1 466 958 28,07 41
Československá strana lidová 622 406 11,91 18
Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR 593 344 11,35 16
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 530 388 10,15 14
Československá strana socialistická 395 844 7,57 10
Národní sjednocení 354 561 6,25 10
Autonomistický blok 181 289 3,47 6
Československá živnostensko-obchodnická strana 107 674 2,06 3
Ostatní 833 387 15,94 28
celkem 5 226 811 100 150

Reference

  1. Získané hlasy a mandáty podle politických stran