Ampér

Z Multimediaexpo.cz

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Obsah

Definice

Soubor:AtractionTwoWires.svg
Silové působení mezi dvěma vodiči

Definice ampéru (podle soustavy SI):

Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenostimetr vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2·10−7 newtonu na 1 metr délky vodiče.

Historie

Jednotka je pojmenována po francouzském matematikovi a fyzikovi Ampèrovi (1775–1836).[1]

Ampér byl původně definován jako jedna desetina elektromagnetické jednotky proudu ze soustavy CGS (známá jako abampér, absolutní ampér), která generuje sílu dvou dynů (1 dyn = 10−5 N ≈ 1,019716·10−6 kp) na centimetr délky mezi dvěma vodiči, které jsou od sebe vzdáleny jeden centimetr.[2]

Užití

Jednotka elektrického náboje, coulomb, je definovaná pomocí ampéru.

Proud I o velikosti jeden ampér je rovný toku elektrického náboje Q jeden coulomb za čas t 1 sekundy:

Etalon

V metrické soustavě byl jako etalon určen mezinárodní Ampér jako proud, který z roztoku dusičnanu stříbrného vyloučí 0,001 118 00 g stříbra za sekundu. Tato jednotka byla určena londýnskou konferencí pro jednotky elektrické v roce 1909 a schválena ve Francii zákonem v roce 1919.

Související články

Reference

  1. Antonín Rükl: Atlas Měsíce, Aventinum (Praha 1991), kapitola Conon, str. 71, č. mapového listu 22, ISBN 80-85277-10-7
  2. A short history of the SI units in electricity Krátká historie SI jednotek elektrické energie (anglicky)

Externí odkazy