V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Zdravotnická záchranná služba

Z Multimediaexpo.cz

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Tísňová linka ZZS má v Česku číslo 155.

Obsah

Přednemocniční neodkladná péče

Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. PNP je poskytována při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
 • působí náhlé utrpení a bolest
 • působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí

Výjezdové skupiny

Sanitní vozidlo zdravotnické záchranné služby pro výjezdy v režimu RV

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny:

sanitka - Vozidlo zdravotnické záchranné služby
sanitka - Vozidlo zdravotnické záchranné služby
sanitka - Vozidlo zdravotnické záchranné služby
 • rychlá zdravotnická pomoc (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka složená z řidiče a zdravotnického záchranáře,
 • rychlá lékařská pomoc (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou. Členy posádky jsou řidič, zdravotnický záchranář a lékař (min. 1 atestace v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace nebo pediatrie avšak nejvhodnější je atestace v oboru urgentní medicína), (v režimu RV jezdí pouze řidič a lékař)
 • letecká záchranná služba (LZS), v níž je zdravotnická část posádky nejméně dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař.
 • převozová služba DRNR (DRNR), je vozidlo označováno jako transportní, nebo převozová sanita a v osádce je pouze jeden řidič. Sanita je vybavena pouze nejnutnějšími věcmi, vybavenost by se dala přirovnat k lepší autolékárničce. Převozovou službu poskytují hlavně soukromé firmy, dala by se přirovnat například k taxi službě. DRNR - doprava raněných, nemocných a rodiček je zabezpečená samotnými nemocnicemi, avšak nemocnice ji v současnosti hlavně z finančních důvodů ruší. Používá se pouze při větších rozsáhlejších neštěstích, například velkých dopravních nehodách, kdy není možné povolávat více sanit RZP a RLP.
 • RV systém (Rendez-Vous, víceúrovňový setkávací systém), je systém součinnosti posádek RZP s lékařem v jiném automobilu. V praxi to vypadá tak, že pokud přijede posádka RZP k případu, kdy je nutné přivolat ještě lékaře, nebo je nutné s ním stav pacienta prokonzultovat, povolá se na místo další vozidlo, většinou rychlý osobní nebo terénní automobil, ve kterém je lékař.

Rozhodnutí o vyslání jednotlivých výjezdových skupin je výhradně v kompetenci dispečera. V případech, kdy reálně hrozí nebo došlo k selhání základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí), je na místo události vysílána posádka RLP nebo LZS. Tyto stavy však tvoří necelých 10 % všech výjezdů ZZS. V ostatních případech může být pacient kvalifikovaně ošetřen posádkou RZP. PNP je garantována státem a hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.

Lékařská pohotovost

Zdravotnické záchranné služby zajištují i nadále na území České republiky provoz LSPP (lékařské služby první pomoci). Do roku 2006 byla LSPP zajišťována záchrannými službami celoplošně, dnes se o tuto službu dělí v mnoha regionech se spádovými nemocnicemi. LSPP poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů (obvykle v nočních hodinách a mimopracovních dnech). Od 1. ledna 2008 je zpoplatněna částkou 90,- Kč. Některé záchranné služby zajišťují také provoz protialkoholních záchytných stanic.

Další činnost zdravotnické záchranné služby

 • Dispečeři – kvalifikovaný příjem, zpracování, vyhodnocení a předaní tísňových výzev
 • sekundární transporty – doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR)
 • doprava související s transplantační činností
 • doprava materiálů pro radiologii, vyžadujících zvláštní podmínky přepravy
 • rychlá doprava krve
 • doprava raněných a nemocných ze zahraničí
 • přednemocniční neodkladná péče při hromadných neštěstích a katastrofách
 • spolupráce s dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS): hasiči, policie
 • výuková činnost v poskytování PNP

Externí odkazy

Seznam zdravotnických záchranných služeb České republiky

Ostatní