V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Nemocnice

Z Multimediaexpo.cz

Motolská nemocnici v Praze (2006)
Nemocnice U Apolináře (2006)
Krnovská nemocnice (2017)
Krnovská nemocnice (2017)
Nemocnice v Berlíně (1984)

Nemocnice je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice v rozvinutých zemích se skládá z několika částí - lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení - management.

Struktura nemocnice

Běžná nemocnice má jako každá organizace vedení v čele s ředitelem a jeho managementem. Při vedení každé nemocnice sídlí hlavní sestra nemocnice. Jednotlivá oddělení nebo kliniky mají v čele primáře (oddělení) nebo přednosty (kliniky, ústavy). Kliniky velkých nemocnic mají často více oddělení nebo stanic v čele s primáři nebo vedoucími stanic. Na každé klinice nebo oddělení je vrchní sestra nebo staniční sestra dohlížející na řadové zdravotní sestry a sanitáře.

Primáři a přednostové mají své zástupce, asistenty, odborné asistenty, a sekundáře. V nemocnicích se dále můžeme potkat se sociálními pracovníky, psychology, pomocným personálem, mediky (posluchači lékařských fakult) a sestrami-žákyněmi (studentkami zdravotnických škol). Na větších dětských odděleních působí učitelé a poslední dobou zdravotní klauni.

Podobnou strukturu mají operační sály a sálky na drobné zákroky.

Oddělení nemocnice

A. Chirurgické obory:

B. Interní obory:

C. Další odbornosti:

D. Paraklinická oddělení (tzv. komplement nemocnice):
Jedná se o specializované laboratoře a další úseky:

Ve velkých a fakultních nemocnicích jsou při jednotlivých odděleních speciální centra pro terapii klinických jednotek. Při nemocnicích bývají zřízeny ambulance pro pacienty spádové oblasti. Tyto ambulance vedou lékaři nemocnice nebo soukromí specialisté pronajímající si prostory nemocnice.

Provoz nemocnic dále zajišťuje kuchyně, technici a údržbáři, úklid, prádelna a doprava. Velká část nemocnic v rozvinutých zemích byvá vybavena heliportem či helipadem.

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Nemocnice
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Nemocnice