Zpracování obrazu

Z Multimediaexpo.cz

Zpracování obrazu je v informatice libovolná forma zpracování signálu, v které je vstupem obrázek a výstupem buď opět obrázek, anebo množina nějakých jeho charakteristik a parametrů. Většina technik používaných pro zpracování obrazů pracuje s obrazem jako s dvourozměrným signálem. Dnes se obvykle zpracováním obrazu myslí digitální zpracování, jsou však možná i optická a analogová zpracování.

Operace používané v zpracování obrazu

Soubor:Alleia Hamerops composite.jpg
Červený, zelený a modrý kanál fotografie, čtvrtý obrázek je složený.

Reference