Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Signál

Z Multimediaexpo.cz


Signál (z latinského signalis - dávat znamení) je optické, elektrické, elektromagnetické, akustické, mechanické, pneumatické, nebo hydraulické znamení, které má určitý význam. Různé signály se velmi často používají v dopravě, ve fyzice a kybernetice jsou signály nositelem informace. Harmonický signál je takový signál, který lze vyjádřit funkcí \(f(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)\).

Obsah

Obecně

Pokud má signál nějaký význam, může být použit i k přenosu zpráv. I v případě, že signál nemá předem známý význam, může být nositelem informace. Při přenosu signálu se místo vysílání signálu nazývá vysílač, místo příjmu přijímač. Signály se přenášejí přenosovou cestou. Žádný signál se nemůže šířit rychlostí větší, než je rychlost světla.

Analogový a digitální signál

Signál může být buď spojitý, nebo diskrétní, tedy buď analogový, nebo digitální. Rozdíl mezi nimi je v počtu stavů signálu. Analogový signál má stavů nekonečně (nazýván někdy spojitý) a digitální konečně mnoho (2, 4, 20, 50,... stavů). Digitální signál je často pouze binárním signálem, přenášené hodnoty jsou jen dvě — nula a jednička.

Praktické příklady binárních signálů

Praktická signalizace často probíhá pouze dvoustavově, tedy je možno ji vyjádřit pomocí dvouprvkové množiny různých signálních prvků.

 • signální kontrolka: svítí/nesvítí ⇒ stav zapnuto/vypnuto (např. u domácí spotřební elektroniky)
 • mechanický semafor: šikmo vzhůru/vodorovně ⇒ stav volno/stůj (např. kdysi na železnici)
 • světelný semafor: zelená barva/červená barva ⇒ stav volno/stůj (třeba na přechodu pro chodce na křižovatce)
 • houkačka: houká HOŘÍ/nehouká vůbec ⇒ stav jede k požáru/nejede nikam urgentně (kupř. na hasičském automobilu)

Charakteristika rozdělení přenosu signálu

podle charakteristiky signálu

 • Přenos signálu lze rozdělit podle jeho charakteristiky na dva druhy:
  • analogové informace analogovým signálem (například rozhlas, televize, telefon, hlas)
  • digitální informace pomoci analogového signálu

Nevýhoda prvního druhu přenosu je menší odolnost vůči šumu, zkreslení apod. Pro druhý druh přenosu je třeba převést digitální signál na analogový při vysílání a zpět při přijímání.

podle množství informace

Paralelní přenos je oproti sériovému přenosu sice rychlejší, nicméně je nákladnější.

podle způsobu komunikace

 • Přenos signálu můžeme rozdělit ještě
  • synchronní
  • asynchronní

Při synchronním přenosu je vysílač s přijímačem sesynchronizován tak, aby bylo zcela jasné, kdy se budou přenášet jednotlivé části příslušné informace. Při asynchronním vysílání vysílač vysílá bez ohledu na stav přijímače.

Zvláštní významy

V různých oborech se mohou signály používat k různým účelům.

Doprava

V dopravě se používají různé signály, které předávají účastníkům provozu informace o dopravě a řídí jejich chování

 • semafory, signály pro tramvaje, železniční návěsti
 • výstražné znamení (kupř. poplachová siréna, lodní píšťala, varovný výstřel z lodního děla, vyzvánění zvonů či zvonků, elektrická lokomotivní houkačka, elektrický zvonek u tramvají, barevné světlice, klakson motorového vozidla)
 • právo přednosti v jízdě, pracovní vozidla (modrý majáček, červený majáček, oranžový majáček)
 • signalizace používaná v lodním provozu (kupř.vlajková abeceda, signalizace z majáků atd.)
 • velmi významná je také signalizace používaná v letecké dopravě (kupř. při provozu na letištích)
 • u motorových vozidel kupř. blikače, znamení změny směru jízdy, brzdová světla varují o zpomalení vozidla

Měření času

Časový signál pro přenos přesného času.

Regulační a řídící technika

Kupř. signál přenosu zpětné vazby apod.

Informatika, elektronika, počítače

Signál je nositelem informace v nějakém fyzikálním přenosovém prostředí (např. elektrický signál, radiový signál, atd.). Pomocí elektrického signálu spolu např. komunikují jednotlivé části elektronického číslicového počítače. V informatice je pojem signál zobecněn a již není potřeba definovat fyzikální prostředí pro přenos informace.

Vojenství

V armádě se signály používají pro účely velení, komunikace a informování vojenských jednotek. Významný je u všech typů vojsk, specielní systém signalizace je užíván kupř. ve válečném námořnictvu či ve vojenském letectví.

Politika

Pokleslý a zjevně zdegenerovaný význam slova, zjevná politická floskule. Je používán ve smyslu vzájemného předávání (povětšinou neoficielních) informací a pokoutních „zpráv“ (často šířených velmi nejasnou cestou) např. mezi politiky, státními úředníky, žurnalisty a novináři apod.

Související články