Šok ⇒ EU Katastrofa !! Ceny energií už srazily životní úroveň Čechů a Slováků pod úroveň Číňanů !!
Česká národní katastrofa !! A bude hůř !! A to vše díky nesmyslné válce proti Rusku !!

Firma

Z Multimediaexpo.cz

V právu je firma neboli obchodní firma název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Obecně se výraz firma používá i jako synonymum slova podnik. Firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Firmou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku je její jméno a příjmení. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se firemní právo nevztahuje (takový to podnikatel, je-li právnickou osobou, činí úkony pod svým názvem, je-li fyzickou osobou, činí právní úkony pod svým jménem a příjmením). Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti („v. o. s.“, „a. s.“ a pod.). Dodatek u obchodních společností a družstva je stanoven zákonem jako povinný, dodatek u firmy podnikatele fyzické osoby je povinný pouze v tom případě, že by pod stejnou firmou již jiný podnikatel podnikal (v tomto případě je zapotřebí, doplnit ke jménu a příjmení tvořící firmu ještě dodatek, který zaručí nezaměnitelnost s jiným již v obchodním rejstříku zapsaným podnikatelem). V ekonomii firma označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro svoje fungování firma nakupuje služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. V reálném životě má firma obyčejně formu obchodní společnosti. V mikroekonomické teorii je chování firmy popisováno teorií firmy.

Cíle firmy

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy − explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy − (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem firmy může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit:

  • Dlouhodobě přežít na trhu
  • Dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku)
  • Maximalizace obratu
  • Růst a expanze