Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Kulisa

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 9. 2. 2014, 13:20; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kulisa (z německého Kulisse) je plochý kus materiálu se zvlášť upraveným tvarem okrajů a výřezů. Pojem se používá v divadelnictví a v technice:

  • kulisa (divadlo) - plochý pomalovaný kus dřeva, překližky nebo plátna, který znázorňuje v divadelní hře část skutečného prostoru nebo pozadí. Bývá buď postavena na podlaze, nebo zavěšena v provazišti. V přeneseném významu pak tento pojem označuje jakoukoliv součást divadelní dekorace, která není rekvizitou.
  • kulisa (technika) - vytvarovaná plochá součástka s výřezem, umožňujícím pohyb jiné součástky po přesně definované dráze. Typickým příkladem je kulisa lokomotivních rozvodů, součást promítačky nebo klasické filmové kamery.


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.