Příkon

Z Multimediaexpo.cz

Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie spotřebované za jednotku času. Značí se stejně jako výkon písmenem P, jeho základní jednotkou je v soustavě SI watt (značka: W).

Poměr mezi (užitečným) výkonem stroje a jeho příkonem vyjadřuje veličina účinnost.

Obsah

Výpočet

,

kde E je spotřebovaná energie, t je čas, za který byla energie spotřebována.

nebo také

,

kde W je práce vykonaná při přenosu energie.

Příklady

Elektrické spotřebiče

Související články