Úhlová dráha

Z Multimediaexpo.cz

Úhlová dráha je orientovaný úhel, který urazí průvodič hmotného bodu během svého pohybu po kružnici.

Pojem úhlové dráhy lze ztotožnit s pojmem orientovaného úhlu.

Značení

Výpočet

\(\varphi = \omega\cdot t\),

kde \(\omega\) je průměrná úhlová rychlost, \(t\) je čas.

Související články