Úhlové zrychlení

Z Multimediaexpo.cz

Úhlové zrychlení je fyzikální veličina, která vyjadřuje změnu úhlové rychlosti za jednotku času při pohybu po kružnici.

Úhlové zrychlení lze interpretovat jako zrychlení tělesa, které se pohybuje po kruhové dráze o jednotkovém poloměru.

Značení

  • Symbol veličiny: α,(ε)
  • Doplňková jednotka SI: radián za sekundu na druhou, značka jednotky \(rad\cdot s^{-2}\) (též sekunda na minus druhou, značka jednotky: s-2)

Výpočet

Úhlové zrychlení lze určit jako první derivaci úhlové rychlosti \(\omega\) podle času \(t\), tzn.

\(\varepsilon = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\)


nebo také jako druhou derivaci úhlové dráhy podle času

\(\varepsilon = \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2}\)

Nebo také:

\({\alpha} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} = {\omega}\frac{\mathrm{d} \omega}{\mathrm{d}\varphi}\)


Související články