13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Černozem

Z Multimediaexpo.cz

Černozem na poli v okresu Orange ve státě New York v USA

Černozem (z ukrajinského чорнозем nebo ruského чернозём) je nejúrodnější půdní typ ležící na sprašových pokryvech nížin, má nasycený sorpční komplex. Jsou to půdy velmi úrodné. Na Zemi se nacházejí dvě velké černozemní oblasti: jednak kanadské prérie, jednak pás mezi jižní Ukrajinou, jižním Ruskem a Sibiří. Černozem má půdní horizont především z A (humusová vrstva) a C (půdotvorný substrát). Neobsahuje B (obohacenou vrstvu). Jsou na sprašových pokryvech do 300-400 m nadmořské výšky. Reakce půdního roztoku je neutrální nebo slabě zásaditá. Černozem se nachází v nížinách, kde je teplejší podnebí s menším množsvím srážek. Černozem je nejúrodnější typ půdy. Pěstuje se tady zejména pšenice, kukuřice, cukrová řepa. V teplejších oblastech vinná réva, ovoce a zelenina, chmel. Chovají se koně, prasata a drůbež.