Česká Lípa

Z Multimediaexpo.cz


Letecký snímek České Lípy (2006)

Česká Lípa (Böhmisch Leipa) je město v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Město leží 63 km severně od Prahy na řece Ploučnici s historickým centrem na jejím pravém břehu. Česká Lípa zahrnuje 14 místních částí o celkové rozloze 63,24 km² kde žije 38 181 obyvatel.

Obsah

Historie vzniku

Území nynějšího města bylo až do poloviny 13. století trvaleji neosídleno.

První písemná zmínka o zdejším osídlení pochází z roku 1263, je obsažena v kupní listině doksanského převora. S historií města je spjato jméno zakladatele hradu Lipý Smila z Ronovců, hlavně pak Jindřicha z Lipé (1270–1329), významného šlechtice z rodu Ronovců. Ronovci si stavbou hradu Lipý vybudovali další opevněné sídlo v severních Čechách na trase tehdejších obchodních cest. Poblíž hradu tehdy byla starší slovanská osada téhož jména, později přezvána na Starou Lípu (dnes součást města).[1]. Po prodeji hradu a okolí Jindřich z Lipé odešel v roce 1319 na Moravu. Podle dalších zpráv v roce 1327 je pánem Lipé a širokého okolí příbuzná větev Ronovců, konkrétně Hynek Berka z Dubé, movitý pražský purkrabí. Když roku 1348 zemřel, panství se ujal jeho stejnojmenný syn a po jeho smrti roku 1361 druhý ze synů Jindřich. Pak zde panoval jeho synovec Hynek Berka z Dubé. Jím vydaná nejstarší městská listina z 23.března 1381 dokládá udělení práv městu Lipému, o jehož zvelebení u stejnojmenného hradu má právě on největší zásluhu.

V první polovině 14.století byly zbudovány městské hradby i farní kostel (děkanský od roku 1341), který zanikl při požáru města roku 1787. Na velkém rozvoji města i za hranicemi městských hradeb se v druhé půli 14.století podílela také rodina Veitmilů. Příslušníci této rodiny obsazovali funkci městského rychtáře i farářů. Rozvoj města i větší části Čech pozastavila velká morová epidemie v roce 1380. Koncem 14.století byl hrad v držení dalších členů rodu pánů z Lipé (uváděn např.schopný a významný Hynek Hlaváč) až do počátku husitských válek, kdy byl husity v květnu 1426 dobyt a stal se jejich silnou základnou až do roku 1436. Později se hrad pánům z Dubé / Lipé vrátil a zůstal jim dalších 150 let.

Památky

Kostel Narození Panny Marie

Církevní památky

 • Augustiánský klášter, nechal jej zřídit roku 1627 Albrecht z Valdštejna, dostavby trvaly 150 let. Bývala zde i škola, tiskárna, nyní je zde mj. Vlastivědné muzeum a galérie v České Lípě. Adresa: náměstí Osvobození, střed města)
  • Loretánská kaple, postavena roku 1698 v ambitu kláštera
  • Kostel Všech svatých, stavba v těsném sousedství kláštera dokončena roku 1710
 • Kostel Narození Panny Marie, původně gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn v letech 1706–1710 Josefem Abondiem. Adresa: Palackého náměstí, horní část středu města.
Kostel sv.Maří Magdaleny
 • Kostel sv.Maří Magdalény byl postaven původně v gotickém slohu, vojsky husitů a z Lužice byl poškozen. Nechal jsem opravit a přestavět kolem roku 1460 Jindřich Berka z Dubé a o 30 let později se stal součástí sídla proboštství. V 16. století byl přestavěn do dnešní pozdněgotické podoby. Adresa: roh nábřeží B.Smetany a ulice Hrnčířské ve středu města
  • Cisteriánské proboštství v sousedství kostela pochází z roku 1756
 • Kostel Povýšení sv.Kříže, postaven v druhé půli 14. století, později přestavěn pozdně goticky a roku 1897 upraven Josefem Mockerem novogoticky. Adresa: ul.Hrnčířská, střed města
 • Evangelický kostel byl postaven v letech 1927–1928 zdejšími protestanty, v roce 1945 jej převzala Československá církev husitská. Adresa: ul.Roháče z Dubé
Morový sloup na náměstí
 • Morový sloup Nejsvětější Trojice na náměstí T. G. Masaryka. Postaven po částech po roce 1683 po morové epidemii, která město a okolí postihla v roce 1680.
 • Místo, kde stávala židovská synagoga, zničená v roce 1938 nacisty, dnes označuje v říjnu 2008 slavnostně instalovaný historický pamětní kámen [2].
Židovský hřbitov u Střelnice
 • Poblíž železniční zastávky a areálu Střelnice je uzavřený Židovský hřbitov.

Jiné památky

 • Vodní hrad Lipý (též Lipá, Lipý) založili v 13.století členové rodu Ronovců, pak se zvali Páni z Lipé. Původně dřevěný ležel u Ploučnice, její tok byl časem odkloněn. Ve 14.století byla postavena kamenná obranná věž. Byl dobyt husity i Švédy a postupně zpustl. V 19. a zkraje 20.století v něm byla rafinerie cukru, po roce 1945 byl odstřelen. Po roce 1990 započala jeho pozvolná rekonstrukce a využití pro kulturní akce města. Náklady do konce roku 2008 byly vyčísleny na 35 milionů korun. Adresa: ul.Erbenova (ve středu města).
Letohrádek Červený dům
 • Letohrádek Červený dům je v sousedství hradu Lipá. Nechal ho postavit jako lovecký zámeček Jan Jetřich Berka z Dubé roku 1583. Budova ve stylu italské renesance je zvenku i dnes pěkně zdobená sgrafitovou výzdobou. Byla využívána k mnoha účelům, byla zde např.barvírna, hospoda a v letech 1933-1964 pobočka musea. Nyní není využívána. Adresa: U vodního hradu
 • Novorenesanční radnice z roku 1823, roku 1884 přestavěna, slouží svému účelu ve středu města, nám.T.G.Masaryka. Sklepy jsou gotické, protože zde radnice stávala i dříve, před několika ničivými požáry. Budova zčásti sloužila i jako spořitelna, soud a byla zde v roce 1900 i pobočka muzea.
 • Kašna (empírová, s delfíny) na náměstí T.G.Masaryka z roku 1837, dodnes v létě funkční
Špičák s vysílačem
 • Rozhledna na Špičáku – Kopec Špičák na severním okraji města je vysoký 459 m n. m., nejvyšší místo širokého okolí. Rozhledna 14 metrů vysoká na něm byla postavena v roce 1885 za 5 000 zlatých a už dva roky potom poprvé zčásti vyhořela. Byla brzy obnovena a jen v roce 1906 se do její pamětní knihy zapsalo 2500 turistů. Během 2.světové války sloužila pro protiletecké hlídky a po válce začala chátrat. Roku 1997 byla renovována a upravena jako vysílač rozhlasu a pro provoz mobilních telefonů, běžně nepřístupný veřejnosti. Z města sem vede modrá turistická značka.[3].

Školství

Je prokázána existence farní školy r.1391, dále pak zápisy zmiňují zánik zdejší školy roku 1515 při velkém požáru města. V roce 1773 pak císařovna Marie Terezie nechala zrušit zdejší latinskou školu u augustiánů, založenou Albrechtem z Valdštejna r.1627 společně s klášterem. Škola byla obnovena roku 1806 jako jejich gymnásium. Velký rozvoj školství nastal v 19.století. V roce 1824 byla založena večerní škola pro pracující děti, roku 1838 živnostenská učňovská škola, 1868 obchodní škola, 1869 reálka u kláštera, 1879 živnostenská pokračovací škola, 19.října téhož roku byla otevřena zemědělská střední škola. V roce 1882 zahájilo vyučování státní gymnásium, 1895 dívčí a 1900 chlapecká měšťanská škola.

V roce 2003 zde bylo 42 škol a školek.

Kultura

Hlavní centra

Město má několik kulturních center. Je to jednak Kulturní dům Crystal, dále Jiráskovo divadlo, Základní umělecká škola s jejími sály, Vlastivědné muzeum a galerie se svými pobočkami, Městská knihovna se svými pobočkami.

Kulturní dům Crystal

Kulturní dům Crystal

Součástí objektu je kino Crystal, sály, restaurace. KD Crystal je spoluorganizátor letních akcí na hradě Lipý. Před přestěhováním k radnici zde bylo i Městské informační středisko. Před budovou je zřízeno členěné parkoviště.

Základní umělecká škola

Byla nově zřízena v objektu přezdívaném Bílý dům, do roku 1990 sloužícímu OV KSČ [4]. V mnohapatrové budově je několik oddělení se svými učebnami, v přízemí sídlí a sál často využívá Taneční škola Duha. Je zde prostor pro pořádání výtvarných výstav. Malý sál je určen pro hudební produkce jak souborů a aktivit školy, tak jej užívají další, mimoškolní hudební soubory.

Muzeum a galérie

Zahrada Augustiniánského kláštera

Vlastivědné muzeum a galérie v České Lípě se nachází v komplexu bývalého augustiniánského kláštera. Je zde velká stálá expozice Svět zvířat, na loretánském nádvoří jsou obvodové chodby využívány pro krátkodobé výstavy, uprostřed je sakrální budova Lorety, v dalších prostorách jsou sbírky umění. Součástí klášterního komplexu je i kaple, využívaná ke koncertům. Muzeum je regionální, je zde mnoho předmětů z celého Českolipska. Spravuje i další objekty - Víseckou rychtu v Kravařích, v Doksech Památník Karla Hynka Máchy a expozici Rybářství a rybníkářství na Českolipsku, v areálu zámku Lemberk (zámek) má v péči Bredovský letohrádek.[5].

Kulturní akce

Městské letní slavnosti

Každoročně na počátku léta vedení města ve spolupráci s řadou místních organizací pořádá v areálu vodního hradu Lipý městské slavnosti. Vznikly v roce 2000, poprvé v areálu upraveného městského parku slavícího tehdy 125 let od založení, v dalším roce na náměstí T.G.Masaryka. Po úpravách hradu Lipý se slavnosti od roku 2003 přestěhovaly do jeho areálu. V rámci slavností je organizován starobylý jarmark, koncerty, ohňostroj, divadelní představení, předávány jsou Ceny města.[6].

Festival Lípa Musica

V roce 2000 svým prvním ročníkem zahájil svou existenci Mezinárodní hudební festival převážně tzv.vážné hudby Lípa Musica. Na podzim roku 2008 byly koncerty na 10 místech Ústeckého a Libereckého kraje. V samotné České Lípě je zvoleným zahajovacím i závěrečným místem celého festivalu Basilika Všech svatých, součást Augustiánského kláštera. Festival Lípa Musica si během posledních let vybudoval silnou pozici mezi kulturními podniky Libereckého kraje, jedná se o hlavní hudební akci podzimní sezóny. Nejde však pouze o regionální záležitost. Program festivalu - zvlášť od roku 2007, kdy dramaturgie nabyla velkých změn - nabízí špičkové koncerty, jejichž protagonisté i repertoár lákají posluchače i ze vzdálenějších míst včetně Prahy. Snahou pořadatelského týmu je dostat festival na úroveň největších českých festivalů.

Reggae Ethnic Session

V Žízníkově, okrajové součásti města byl založen v roce 2000 hudební festival Reggae Ethnic Session pro fanoušky reggae, ska a world music, který se postupem let stal největším tohoto typu v Čechách. Protože původní prostory v Žízníkově kvůli prudkému nárůstu návštěvníků akce přestaly vyhovovat, festival konaný každoročně na počátku léta byl přestěhován na louky do nedalekých Heřmaniček.

Média, reklamní tisk

Tisk

Hlavními zdroji informací jsou nyní tato tištěná periodika: Českolipský deník (patřící koncernu Vltava Labe Press, založen roku 1993), radnice vydává tištěné Městské noviny, na pomezí reklamy a informativních zdrojů jsou kulturní magazín Lípa, nový Českolipský Šotek a Zpravodaj OSBD Česká Lípa.

Reklamní tisk

Pouze reklamu dodávají do schránek zdejší obchodní řetězce Interspar, Kaufland, OBI, Penny Market, Hypernova, v poslední době i zdejší OD Andy, mnohaletou tradici má reklamní časopis Českolipské kapky.

Jiná média

Samostatnou televizní stanici město nemá, zato zde funguje rozhlasová stanice HitRádio FM, dnes již společná i pro okres Děčín. V oblasti internetu má svůj oficiální web radnice města , nezávislý je okresní portál i-noviny a fungují zde desítky webů a blogů reklamního, soukromého až bulvárního charakteru, Mimo ně mají své stránky téměř všechny zdejší instituce kulturního, sportovního charakteru i veřejné správy..

Sport

Zimní stadion a sousedící plavecký bazén

Sportoviště

Město (radnice) si vytvořilo příspěvkovou organizaci Sport Česká Lípa , která pečuje o tato sportoviště:

 • Městský stadion – Boženy Němcové č.p. 3178 , otevřené hřiště pro fotbal , krytá hala pro tenis, venkovní tenisové kerty, sauna, solárium
 • Sportovní hala (Lokomotiva) – Hrnčířská č.p. 1439
 • Sportovní areál vedle Kauflandu, renovovaný zimní stadion a krytý bazén s tobogánem
 • Plavecký bazén Sever – Školní č.p. 2520
 • Skatepark, v sousedství zimního stadionu
Tělocvična Pátovy školy

Další sportoviště

 • Relax centrum OLYMPIA, squash, bowling, sauna,
 • Bowling, na třech místech města
 • Tělocvičny a hřiště škol
 • Areál vč. fotbalové hřiště TJ Lokomotivy poblíž vlakového nádraží

Další možnosti pro turistiku:

 • Na náměstí T.G.Masaryka v sousedství radnice je Městské informační centrum
 • Vodácká Ploučnice, využívaná pro kánoe a kajaky již od Stráže pod Ralskem, občas městská akce Neckyáda.
 • Síť značených cyklostezek, zčásti po tělesech zrušených jednokolejových tratích. Nejvíce využívané jsou ze Svárova do Vlčího dolu cca 4km, druhá na Slunečnou a nově se tvořící Cyklostezka Varhany z České Lípy na Kamenický Šenov (plánováno 17km). Dne 27.6.2008 byla slavnostně uvedena do provozu její první část v délce 5,3 km z České Lípy (od ul.Českokamenické) do Horní Libchavy. Náklady byly vyčísleny na 17 milionů Kč.
 • Siť značených turistických cest po městě i do okolí, křižovatka rozcestníků je na příjezdové ulici k vlakovému nádraží. Nejbližším cílem pěších turistů bývá nedaleká rezervace Peklo.
 • Ve městě funguje odbor Klubu českých turistů (s vývěskou před nádražím ČSD a sídlem ve vile Adéla) a také TOM - turistický oddíl mládeže.
Ploučnice poblíž nemocnice

Poblíž města jsou

 • Letiště Lada – auroklub, vyhlídkové lety
 • Autodrom Sosnová – desítky motoristických akcí, včetně Mistrovství republiky

Sportovní organizace

Zastřešujícím orgánem byl OV ČSTV, nyní Sportovní unie Českolipska, Mánesova 1580. Největší tělovýchovné organizace jsou:

Největší firmy

Vstup do areálu firmy Johnson

Ve městě, v průmyslové čtvrti Dubice je pět velkých firem z oboru automobilového průmyslu, zaměstnávajících zhruba 5000 pracovníků. Jedná se o pobočky nadnárodních koncernů Johnson Controls, Vatra, Delphi Packard Elektric, Autobaterie a Fehrer Bohemia.

Peněžní ústavy

Převážně v centru města je řada poboček bank a pojišťoven:

 • Česká spořitelna v Hrnčířské ulici
 • Komerční banka v Hrnčířské ulici
 • Union banka, již uzavřená v Hrnčířské ulici
 • ČSOB, proti Komerční bance
 • GE Money Bank, náměstí Svobody
 • Raiffeisen stavební spořitelna, náměstí Svobody

Doprava

Zrušené městské nádraží

Železnice

Ve městě je důležitá železniční křižovatka řady tratí. Je zde centrální vlakové nádraží (Česká Lípa hlavní nádraží), zastávky (Česká Lípa střelnice na trati 080 a Česká Lípa-Holý vrch na trati 081); městské nádraží (Česká Lípa město) bylo roku 1979 zrušeno a spojka dlouhá 1 km k hlavnímu nádraží již není provozována. Po připojení okolních obcí k městu je jeho součástí i zastávka Vlčí důl-Dobranov. Tratě a nádraží budovaly různé společnosti. Nejdříve byla roku 1867 postavena trať směrem na Bakov nad Jizerou, pokračování na druhou stranu vedlo z hlavního nádraží (zbudovaného roku 1867) přes zastávku Česká Lípa střelnice v roce 1869 do Rumburka. V roce 1872 byla zprovozněna trať do Benešova nad Ploučnicí, později prodloužená do Děčína. Jiná společnost pak vybudovala Městské nádraží, odkud odjel první vlak roku 1898 na Litoměřice, a roku 1903 trať spojující Českou Lípu s Řetenicemi u Teplic, na druhou stranu vedoucí přes Zákupy do Liberce. V roce 1903 vznikla další trať z České Lípy-střelnice na Českou Kamenici. K tomu vznikly poblíž hlavního nádraží velké železniční dílny. Ještě po roce 1980 zde sídlil podnik ŽOS n. p. (železniční opravny), zaměstnávající 1200 pracovníků. Postupem let byla trať na Českou Kamenici zrušena (1979), tratě propojeny, městské nádraží vybudované roku 1898 je nefunkční a ČD jej nabízí k prodeji.Z hlavního nádraží vede neprovozovaná krátká vlečka do někdejších továrních objektů ve Svárově

Hlavní vlakové nádraží

Nyní je na území města v plném provozu hlavní nádraží, odkud jsou vypravovány do čtyř směrů vlaky

 • 080 Bakov – Česká Lípa – Rumburk, vede na sever
 • 081 Česká Lípa – Děčín, z hlavního nádraží vede na západ
 • 086 Česká Lípa – Liberec, odjezdy z II.nástupiště směr JV a pak na SV
 • 087 Česká Lípa – Lovosice, odjezdy z II.nástupiště, krátce poté směr na jih

Mnohé vlaky propojují tratě 081 a 086, tedy jezdí z Liberce přes Českou Lípu na Děčín, leckdy s pokračováním na Ústí nad Labem.

Autobusová doprava

Meziměstská doprava, zejména ČSAD Česká Lípa a. s., využívající své autobusové nádraží z roku 1986[7], zajišťuje dopravní spojení směr Mimoň, Nový Bor, Prahu a spojující město s okolními městečky a vesnicemi.

Menší dopravní společnosti (např. Mirobus), zajišťují podnikovou přepravu pracovníků od zdejších větších firem.

Městskou hromadnou dopravu zajišťují výhradně autobusy (ve městě nikdy nejezdily trolejbusy ani tramvaje). Do roku 1993 zajišťoval MHD ústecký krajský podnik ČSAD, v letech 1993–2008 soukromá firma VETT (s měsíční přestávkou v roce 2007). Od únoru 2008 převzal dopravu ČSAD Semily a. s., přičemž až od začátku dubna 2008 byly její linky legalizovány řádnými licencemi. Spor města s firmou VETT a. s. byl provázen několika soudními žalobami a trestními oznámeními.[8] V roce 2004 město schválilo optimalizaci MHD, kterou z nejasných důvodů neumožnilo dopravci uskutečnit. K optimalizaci na základě další studie došlo až v průběhu roku 2008, přičemž přelomovým datem byla reforma linkového vedení a číslování linek od 1. března 2008; zaveden byl taktový provoz a proklady na páteřních trasách. Počet linek se z 8 v roce 2004 ustálil na 15 v září 2008. Od 1. července 2009 byla MHD začleněna do Integrované dopravy Libereckého kraje (IDOL)

Související informace můžete najít také v článku: Městská autobusová doprava v České Lípě.

Silniční doprava

Viadukt nad Ploučnící a městem

Nejdůležitější komunikací je nadúrovňový severojižní průtah městem silnice I/9 z Prahy na Nový Bor z roku 1987[9]. Západovýchodním směrem protíná město silnice II/262 DěčínZákupy. Ve městě je několik křižovatek a přechodů pro pěší řízených semafory a několik kruhových objezdů.

Obchodní síť

Zatímco malé obchody zústaly dominantními jen v historické části města v okruhu náměstí, po severním okraji města (sídliště Špičák) vyrostly po roce 1990 četné filiálky obchodních, zpravidla mezinárodních řetězců (Interspar, Albert, Penny Market, Mountfield). Po zrušení obou tržnic ve středu města se majitelé stánků (zejména z Vietnamu) ujali celé řady tzv. kamenných obchodů ve středu města. Určitou vyjímkou je HM Kaufland, který je jediný na levém (jižním) břehu Ploučnice. Zmiňované malé obchody ve středu města doplňují starší obchodní domy Andy a Banco.

Obchodní dům Andy

Hypermarkety

Všechny velké prodejny mají vlastní parkoviště, některé i podzemní

 • Hypernova, ul.Šluknovská, u výpadovky na Nový Bor, od června 2009 pod názvem Albert - hypermarket
 • Interspar, ul.Borská, ve stejné oblasti
 • OBI, ul.Borská tamtéž, společná parcela s Intersparem
 • Kaufland, na levém břehu Ploučnice, ul.Mimoňská

Obchodní domy

 • Andy, dříve budova Prioru, Erbenova, nezávislý vlastník
 • Banco, v sousedství OD Andy, také střed města
 • Paráda, silnice II/262 směr Děčín

Supermarkety

 • Spar, ul.Bardějovská
 • Spar, ul.Děčínská
 • Penny Market, Žitavská, sídliště pod Špičákem
 • Mountfield, Žitavská vedle Penny Marketu
 • Lidl, Purkyňova, poblíž Penny Marketu

Významní rodáci a občané

 • Josef G. Mikan – (1743 – 1814) lékař a profesor botaniky a chemie na pražské universitě.
 • Vilém Horn – (1809 – 1891) průkopník fotografie a vydavatel prvního fotografického časopisu
 • Ernst Kutzer – (1880 – 1965), malíř, grafik, autor a především ilustrátor
 • Richard Duschek – (1884 – 1959) malíř a ilustrátor
 • Franz Winkler – (* 1890) rakouský politik
 • Jaroslav Panáček – (1908 – 1992), kronikář, historik, předseda atletiky, učitel
 • Rudolf de la Vigne – (* 1920) německý fotbalista
 • Rudolf Jürschik – (* 1935), šéfdramaturg, poté umělecký ředitel DEFA
 • Angela Jursitzka – (* 1938) německá novinářka a spisovatelka
 • Věra Klásková – (* 1970) česká interpretka irských balad

Členění města

Katastrální členění České Lípy

Město se dělí na 14 katastrálních území a 14 místních částí:

Správní území

Související informace můžete najít také v článku: Okres Česká Lípa a Obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa

Česká Lípa je okresním městem a také obcí s rozšířeno působností a pověřeným obecním úřadem. Okres Česká Lípa se skládá ze 57 obcí, ORP z 41 obcí.

Partnerská města

YouTube

Městské slavnosti 2014 (Česká Lípa)
Městské slavnosti Česká Lípa 2013


Městské slavnosti Česká Lípa 2012
O cenu starostky města Česká Lípa – Tutti Frutti


Literatura

 • PANÁČEK, Jaroslav; VOJTÍŠKOVÁ, Marie; SMEJKAL, Ladislav. Z dějin České Lípy. Česká Lípa : Sobotová, OVM, 1999.  
 • Z minulosti Děčínska a Českolipska IV., kolektiv autorů, vydalo Severočeské nakl. V Ústí n.L r.1985
 • GABRIEL, František. Hrad Lipý. Praha : Unicornis, 1997.  
 • SMEJKAL, Ladislav. Českou Lípou krok za krokem. Česká Lípa : Magdaléna Sobotová, 2006.  

Souřadnice

Reference

 1. VOJTÍŠKOVÁ, Marie; PANÁČEK, Jaroslav. Česká Lípa. Liberec : Severočeské nakladatelství, 1976. ISBN 40-009-75. S. 11.  
 2. Kateřina Amrichová. Česká Lípa odhalila slavnostní kámen. Red. kal. i-noviny.cz [online]. 2008-11-30 [cit. 2008-11-30]. Dostupné online.  
 3. RŮŽIČKA, Jiří. Českolipsko do kapsy. [s.l.] : KMa, s.r.o, 2007. ISBN 978-80-7309-488-1. Kapitola Špičák, s. 176.  
 4. Ladislav Smejkal. Historie města rok po roce (1990). Městské noviny Česká Lípa, prosinec 2004, čís. 22, s. 6.  
 5. Gabriela Garbová. Véčko, 2007, roč. VI., čís. 2, s. 64-66. ISSN 1213-7375.  
 6. Petr Brambor Nárovec. Véčko, 2007, roč. VI., čís. 2, s. 84-76. ISSN 1213-7375.  
 7. Ladislav Smejkal. Historie města rok po roce (1986). Městské noviny Česká Lípa, říjen 2004, čís. 17, s. 6.  
 8. Eva Vlastníková. Právní bitva mezi městem a dopravcem brzy začne. Red. kal. Českolipský deník.cz [online]. 2008-12-01 [cit. 2008-12-01]. Dostupné online.  
 9. Ladislav Smejkal. Historie města rok za rokem (1987). Městské noviny Česká Lípa, 2004, čís. 19, s. 6.  
 10. VOJTÍŠKOVÁ, Marie; PANÁČEK, Jaroslav. Česká Lípa. Liberec : Severočeské nakladatelství, 1976. ISBN 40-009-75. S. 173.  

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Česká Lípa
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Česká Lípa  Města a obce okresu Česká Lípa  

Bezděz • Blatce • Blíževedly • Bohatice • Brniště • Cvikov • Česká Lípa • Doksy • Dubá • Dubnice • Hamr na Jezeře • Holany • Horní Libchava • Horní Police • Chlum • Chotovice • Jestřebí • Kamenický Šenov • Kozly • Kravaře • Krompach • Kunratice u Cvikova • Kvítkov • Luka • Mařenice • Mimoň • Noviny pod Ralskem • Nový Bor • Nový Oldřichov • Okna • Okrouhlá • Pertoltice pod Ralskem • Polevsko • Provodín • Prysk • Radvanec • Ralsko • Skalice u České Lípy • Skalka u Doks • Sloup v Čechách • Slunečná • Sosnová • Stráž pod Ralskem • Stružnice • Stvolínky • Svojkov • Svor • Tachov • Tuhaň • Velenice • Velký Valtinov • Volfartice • Vrchovany • Zahrádky • ZákupyŽandov • Ždírec