Liberecký kraj

Z Multimediaexpo.cz


Liberecký kraj leží na samém severu Čech. Po Praze je druhým nejmenším krajem Česka. Liberecký kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Sídlem a zároveň největším městem kraje je Liberec. Jeho rozloha (3 163 km2) zabírá cca 4 % území České republiky. Počet trvale žijících obyvatel dosahuje čísla 428 291.

Kraj sousedí s Královéhradeckým krajem na východě, Středočeským krajem na jihu, Ústeckým krajem na západě, německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě a Dolnoslezským vojvodstvím (Województwo dolnośląskie) v Polsku na severovýchodě.

Obsah

Administrativní členění a statistické údaje

Administrativně se kraj dělí na 4 okresy a 215 obcí (z toho 36 se statusem města).

Okres Počet obyvatel Rozloha Hust. zal. Počet obcí
Česká Lípa (CL) 103.352 1.072,91 96 57
Jablonec nad Nisou (JN) 89.681 402,30 223 34
Liberec (LB) 167.052 988,87 169 59
Semily (SM) 74.666 698,99 107 65

Území samosprávného Libereckého kraje je součástí Severočeského a Východočeského kraje.

Hospodářství

Ekonomika

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se pohybuje kolem 7,73%, nejnižší je na Jablonecku, Semilsku a ve městě Liberci, nejvyšší pak na Frýdlantsku a Českolipsku. Tradiční průmyslová odvětví jako je textilní (oděvní, vlnařský a pletárenský) průmysl či těžké strojírenství (nákladní automobily aj.) jsou na ústupu. Těžba uranové rudy v oblasti Stráže pod Ralskem je taktéž již minulostí.

Doprava

Liberecký kraj je oblastí s velmi hustou železniční sítí a ačkoli bylo několik tratí v období komunistické totality zrušeno, stále patří mezi regiony s nejhustší železniční sítí v Evropě. Silniční doprava je zastoupena rychlostní komunikací R35 Liberec - Turnov (- Hradec Králové); evropskou trasou E65 ve směru (Praha -) Turnov - Harrachov - Polsko; dále silnicemi první třídy I13 Frýdlant - Liberec - Děčín; I9 Česká Lípa - Mělník a I14 Liberec - Vrchlabí - Trutnov. Na území kraje se nachází také několik menších letišť, z nichž nejvýznamnější jsou v Liberci, Hodkovicích nad Mohelkou, České Lípě - Ladech. Zajímavostí je někdejší vojenské letiště v Hradčanech u Mimoně.

Zemědělství

Podstatnou složkou rostlinného zemědělství v Libereckém kraji je pěstování obilnin (pšenice, ječmen), brambor, lnu a řepky olejné. V menší míře se zde též pěstuje kukuřice, řepa, ovoce a zelenina. Chován je zde především skot, prasata a drůbež, jejich maso či mléko je zpracováváno v mnoha závodech – mléko se zpracovává například v České Lípě,známé jsou i drůbežárny v Brništi a Příšovicích.

Průmysl a těžby

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, potravinářství a sklářství, díky němuž proslulo ve světě Novoborsko a Jablonecko. Gumárenský průmysl nalezneme v Hrádku nad Nisou, výrobou bižuterie a mincovnou je znám zase Jablonec, Jilemnice výrobou umělých střívek, v Lomnici nad Popelkou se vyrábí suchary, v Semilech, Mimoni či Zákupech se prosadil dřevozpracující (a nábytkářský) průmysl. V Liberci je zastoupeno mnoho výrobních odvětví, například výroba automobilových komponentů, sklárna, několik velkých stavebních firem či pivovar. V České Lípě jsou železniční opravny a Turnov zase proslul svými broušenými drahokamy a optickými přístroji. Na Frýdlantsku a Hrádecku se těží štěrkopísky a stavební písky, na Českolipsku a Novoborsku sklářské písky; stavební kámen je dobýván na Tlustci a Tachovském vrchu na Českolipsku, v Liberci - Ruprechticích, u Frýdštejna a v Košťálově.

Geomorfologie

Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajinný reliéf je značně členitý, dominantní jsou zejména Lužické a Jizerské hory na severu a Krkonoše na severovýchodě, výrazné jsou též kužele Ralské pahorkatiny na jihozápadě, úhlopříčně je kraj proťat Ještědsko-kozákovským hřbetem, ve Frýdlantském výběžku se rozprostírá mírně zvlněná Frýdlantská pahorkatina, mírně zvlněný reliéf má též Žitavská pánev, jejíž součástí je i Liberecká kotlina; na jihovýchodě pak do kraje zasahuje severní část Jičínské pahorkatiny. Nejvyšším bodem území je hora Kotel – 1435 m – v Krkonoších, nejnižší bod se nachází na Českolipsku a je jím hladina Ploučnice v Žandově.

Vodstvo

Vodní toky

vodní nádrže -přehrady

větší rybníky

vodopády

Příroda

Liberecký kraj oplývá značným přírodním bohatstvím, neboť jeho značná část je pokryta lesy a jeho reliéf je velmi členitý. Četné zachované přírodní partie jsou chráněny v několika velkoplošných a v nesčíslném množství maloplošných chráněných územích.

Města

Obce - výběr

okres Liberec

okres Jablonec nad Nisou

okres Semily

okres Česká Lípa

Turistické cíle

hrady

zámky

zříceniny

církevní památky

turistická střediska

přírodní krásy -výběr

Propagace

  • Rada Libereckého kraje vydává měsíčník s názvem Liberecký kraj, dodávaný zdarma do všech poštovních schránek v kraji. Tiskovinu novinového vzhledu většího formátu o rozsahu 4 listů řídí ustavená redakční rada v čele s B.Matoušovou. Měsíčník má také internetovou verzi.
  • S podporou města je vydáván soukromou společností časopis (čtvrtletník) Véčko v nákladu 2000 ks, jehož obsahem jsou články z Libereckého kraje. Zaměřené jsou na propagaci turistiky, informace o historii, kultuře.

Související články

Externí odkazy


       Liberecký kraj
Okresy kraje:

Česká Lípa • Jablonec nad Nisou • Liberec • Semily

   Největší města:

Liberec • Jablonec nad Nisou • Česká Lípa • Turnov • Nový Bor • Semily • Frýdlant • Hrádek nad Nisou • TanvaldMimoň

  Administrativní dělení České republiky
Územní kraje v České republice

Praha (samostatná územní jednotka na úrovni kraje) • Středočeský kraj (Praha) • Jihočeský kraj (České Budějovice) • Západočeský kraj (Plzeň) •
Severočeský kraj (Ústí nad Labem) • Východočeský kraj (Hradec Králové) • Jihomoravský kraj (Brno) • Severomoravský kraj (Ostrava)

Samosprávné kraje v České republice

Hlavní město PrahaStředočeský kraj (Praha) • Jihočeský kraj (České Budějovice) • Plzeňský kraj (Plzeň) • Karlovarský kraj (Karlovy Vary) • Ústecký kraj (Ústí nad Labem) •
Liberecký (Liberec) • Královéhradecký kraj (Hradec Králové) • Pardubický kraj (Pardubice) • Kraj Vysočina (Jihlava) • Jihomoravský kraj (Brno) •
Olomoucký kraj (Olomouc) • Moravskoslezský kraj (Ostrava) • Zlínský kraj (Zlín)