Řád Ľudovíta Štúra

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy vojenského druhu.jpg
Řád Ľudovíta Štúra I. třída - vojenské

Řád Ľudovíta Štúra (slovensky Rad Ľudovíta Štúra) je slovenské vyznamenání, které nese název po jedné z nejvýznamnějších osobností slovenských dějinĽudovítu Štúrovi. Řád Ľudovíta Štúra je propůjčován občanům Slovenské republiky, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o demokracii a lidská práva, obranu a bezpečnost Slovenské republiky nebo za mimořádně významné zásluhy v oblasti politiky, řízení a správy státu, rozvoje národního hospodářství, vědy a techniky, kultury, umění, školství, sportu a za mimořádně významné šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí a výjimečně i vojenským útvarům, které mají zástavu. Řád Ľudovíta Štúra je udělován ve dvou kategoriích – občanské a vojenské. Každá kategorie má tři třídy, ze kterých nejvyšší je I. třída. Při propůjčování jednotlivých tříd se vychází z míry zásluh toho, komu je řád propůjčován. Vyznamenání je propůjčováno při příležitosti výročí schválení Ústavy Slovenské republiky. Propůjčuje je prezident Slovenské republiky na návrh vlády Slovenské republiky, který však prezident není povinen respektovat.

Obsah

Držitelé Řádu Ľudovíta Štúra, I. třída

Držitelé Řádu Ľudovíta Štúra, I. třída - vojenské

Držitelé Rádu Ľudovíta Štúra, II. třída

Seznam laureátů podle jednotlivých let

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

Reference

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Řád Ľudovíta Štúra