Řetězec

Z Multimediaexpo.cz

Řetězcem se obecně rozumí skupina určitých prvků stejného typu, které mezi sebou mají vhodnou vazbu s přesně definovaným počátkem a koncem řetězce.

  • Slovo řetězec v běžné mluvě často významově splývá s významově podobným slovem řetěz, obě dvě slova jsou si významově velmi blízká (znamenají v podstatě totéž, ale používají se v jiných kontextech)


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.