Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Řetěz

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Převodový řetěz

Řetěz je strojní součást vzniklá pohyblivým spojením pevných, nejčastěji kovových článků. Používá se například

Obsah

Použití

Mechanická zábrana

Nosné konstrukce

Rozrušování materiálu

Pilové řetězy

Řetězy se také používají u řetězových pil. Známé jsou řetězy u motorových pil, které se používají v dřevorubecké činnosti apod.

Sekačkové řetězy

Řetězy se také používají u rotačních travních sekaček.

Přepravníkové řetězy

Specielní typy řetězů se používají u specializovaných strojních zařízení, jimiž jsou řetězové přepravníky. Přepravované předměty jsou zde zavěšovány na dlouhý pohyblivý řetěz, který je veden po požadované dráze specielním systém kladek a kol. Řetězovým přepravníkem jsou například i tzv. pohyblivé schody či pohyblivé chodníky, tedy zařízení známá pod obecným technickým názvem eskalátor (používají se např. v metru, na nádražích či ve velkých obchodních centrech apod.).

Přenos hnacích sil

Převodové řetězy

Používají se pro přenos hnacího momentu mezi ozubenými koly (řetězová kola) při velké osové vzdálenosti, při potřebě zachování směru otáčení nebo potřebě zjednodušení konstrukce (náhod zadního kola motocyklu, kola) a pod.

Hnací řetězy ozubených převodů

Speciální typy strojních řetězů se používají ve strojnictví pro přenos hnacích sil mechanickým převodem z hnacího ozubeného kola na hnané ozubené kolo např. na motocyklu, jízdním kole, v obilním kombajnu a leckde jinde. V praxi doznaly hnací řetězy velkou škálu použití ve velkém množství rozličných strojů všech možných účelů a velikostí. Existují i obrovské řetězy používané v těžkém průmyslu pro manipulaci s břemeny o hmotnosti desítek či stovek tun. Všechny hnací řetězy ale musí být konstruovány tak, aby vydržely vysoké mechanické namáhání během provozu stroje s vysokou životností a vyznačovaly se také značnou odolností především proti rázovému namáhání. Při dlouhodobém chodu se hnací řetězy přirozeně deformují, protahují se do délky (vytahují se) a může dojít i k poškození ozubených kol. Míru opotřebení ozubených kol můžeme určit zrakem nebo měřením. Na ozubeném kole měříme míru opotřebení, na řetězu pak jeho protažení resp. vůli řetězu. Řetěz je také nutné průběžně kontrolovat a mazat, neprůběžně mažeme a kontrolujeme především řetězové spojky (řetězové čepy). Při demontáži řetězu mimo pracovní stroj je vhodné pro delší skladování řetěz nakonzervovat vhodným strojním konzervantem (např. vazelinou) a skladovat jej na suchém a bezprašném místě (nejlépe zabalený do vhodného obalu). Prodloužení řetězu nesmí přesáhnout 3%. Řetěz udržujeme v čistotě, pravidelně jej mažeme, chráníme ho proti nečistotám. Řetěz čistíme v petrolejové lázni nebo horkou parou. Správné promazání provádíme pomocí ponoření do vhodného oleje rozehřátého na cca 60 stupňů Celsia po dobu jedné hodiny. Pak řetěz necháme okapat na následně jej namontujeme.

Druhy hnacích řetezů

Druhy řetězů:

Zvýšení adheze

U automobilů je možné se setkat také ve formě specializované pomůcky radikálně zvyšující adhezi za sněhu a náledí, jedná se o tzv. sněhové řetězy, které se nasazuji na kola motorového vozidla.

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace