Škola

Z Multimediaexpo.cz

Škola
Učitel vykládá učivo před tabulí.

Škola je nejčastěji místo určené pro učení. Počet institucí obsažených v pojmu škola je v různých zemích odlišný.


Obsah

Školské systémy

Česká republika

V České republice je povinná školní docházka stanovena na devět let. Rodiče mají na výběr, zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou školu, přestoupí na gymnázium nebo využijí studia na soukromých školách.

Po dokončení základní školní docházky je dětem umožněno, aby pokračovaly dále na středních školách nebo se vyučily nějakému řemeslu. Studium na střední škole je většinou zakončeno maturitou.

Student, který složil úspěšně maturitní zkoušky, má možnost dále pokračovat na vysoké škole.

Velká Británie

V UK termín škola prvotně označuje předuniverzitní instituce, které na většině území mohou být rozděleny na základní školy (někdy dále dělené na mateřskou školu a základní školu) a střední školy. Výkonnost školy monitoruje Inspektorát vzdělání jejího Veličenstva.

Severní Amerika

V severní Americe termín škola může označovat jakoukoli vzdělávací instituci na jakémkoli stupni a zahrnuje vše následující: dětské jesle (pro batolata) - nursery, mateřská škola - pre kindergarten, základní škola obvykle 1.-5. ročník (grade) - elementary school - ISCED 1, často s integrovaným předškolním ročníkem - kindergarten - ISCED 0, nižší střední škola obvykle 6.-8. ročník (grade), v závislosti od specifických věkových skupin a geografické oblasti, - middle school - ISECD 2, vyšší střední škola, obvykle 9.-12. ročnik (grade) - high school - ISCED 3, univerzita - ISCED 5 - a doktorandské univerzitní studium - ISCED 6. V USA výkonnost škol po střední školu monitoruje ministerstvo školství každého státu. Mnoho dřívějších veřejných škol v USA se označovalo jako jednotřídné školy, kde jediný učitel učil sedm stupňů chlapců a dívek ve stejné třídě. Počátkem 20. let 20. století byly jednotřídné školy sjednoceny do vícetřídních objektů s dopravou nejčastěji poskytovanou dětskými drožkami a školními autobusy.

Rozvojové země

V rozvojových zemích je stále velký nedostatek škol a jsou proto přetížené - například v etiopské provincii Awassa je v jedné třídě 85 žáků[1]. V těchto zemích proto probíhá často výuka na směny a děti docházejí do školy i několik kilometrů pěšky. Kvůli nedostupnému vzdělání je v těchto zemích stále nízká gramotnost, což dále prohlubuje chudobu a brání dalšímu rozvoji mnoha zemí v Africe, Asii, Latinské Americe či Oceánii. Vyspělé státy proto podporují výstavbu nových škol v těchto oblastech v rámci rozvojové spolupráce.

Literatura

Mezera, Petr; Kalivoda, Ladislav; Občanské stavby : typologie školských staveb II (střední školství); ČVUT, Praha, 1988

Reference

  1. http://www.rozvojovka.cz/skoly-v-treti-nejchudsi-zemi-sveta_193_372.htm

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
School