Žáby

Z Multimediaexpo.cz


Žáby (Anura, syn. Salientia) jsou jedním z řádů) bezocasých obojživelníků. Ocas mají pouze pulci, který jim při metamorfóze (vývoji) odpadává. Jako obojživelníci mohou dýchat na vzduchu i ve vodě. Rozmnožují se pohlavně. Z vajíček vzniknou pulci a z nich potom dospělé žáby. Často mají silně vyvinuté zadní končetiny, díky nim výborně skáčou. Živí se nejčastěji hmyzem.

Obsah

Popis

Potrava

Během přijímání potravy žáby mrkají, jelikož dochází během polykání k zatahování očních bulv, což napomáhá posunování potravy do žaludku.[1]. Žáby také nemají žádné zuby na spodní čelisti, a tak přijímají potravu celou.

Pohyb

styl plavání ropuchy obecné

Žába se pohybuje po souši pomocí přískoků a skoků, které provádí pomocí silných zadních nohou. Nejdelší zaznamenaný skok žáby na souši byl 5 metrů.[1] Ve vodním prostředí žába využívá plavací techniku zadních končetin, kdy je postupně dává k sobě a odtahuje podobně jako plavci typu prsa. Žáby při skákání vždy zavírají oči.

Rozšíření

Žáby jsou rozšířeny po celém světě vyjma Antarktidy a některých izolovaných ostrovů.[2][3] Dále nežijí v některých příliš suchých či studených oblastech, největší diverzity dosahují v tropech.

Biotopy

Každá žába se v průběhu života vyskytuje na dvou odlišných lokalitách, první je zimoviště a druhé rozmnožovací centrum. Zimoviště je pro každý druh žáby typické. Např. skokan hnědý se vyskytuje v polích, rosnička zelená v lesích. Rozmnožovacím centrem rozumíme tůň nebo podobné vodní stanoviště, která je zaplněná stojatou vodou. Nejčastější způsob dopravy vody do tůně je: srážkami, podzemními vodami, záplavami. Žáby se vyskytují i v jiných vodních centrech (rybníky, jezera, potoky, řeky a říčky, kaluže, atd.)

Ekologie žab

Žáby jsou důležitou složkou ekosystému. Nejen, že likvidují hmyz, ale žáby samotné jsou složkou potravy pro vodní ptactvo, jako je např. čáp bílý (Ciconia ciconia), volavka popelavá (Ardea cinerea) a podobně. Přímá úměra pro vodní ptactvo na rozšíření zastupuje samozřejmě i hnízdní podmínky, ale taky hojnost potravy, a to především žab a ryb.

Zástupci

Známe asi 5 000 druhů,[4] v ČR jich žije 14.[5] Kromě skokana hnědého jsou všechny zákonem chráněny.[5] Všechny chráněné druhy nesmíme jakkoliv omezovat (brát do rukou).

Druhy v ČR

kuňka žlutobřichá - porovnání velikosti

Vybrané světové druhy žab

Reference

  1. 1,0 1,1 KINDERSLEY, Dorling. 1001 otázka a odpověd. 1. vyd. Bratislava : TIMY spol. s.r.o., 1996. ISBN 80-88799-24-4. S. 7 a 56.  
  2. "Freaky Frogs," at National Geographic Explorer. Retrieved 18 July 2007.
  3. Evolution Encyclopedia, Volume 3: Geographical Distribution. Retrieved 18 July 2007.
  4. http://www.austmus.gov.au/herpetology/faq/frogs.htm#world
  5. 5,0 5,1 ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Praha : Grada Publishing, 2009.  

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Žáby