Adaptace

Z Multimediaexpo.cz

Adaptace (z latinského adaptatio) znamená obecně přizpůsobení. Užívá se v různých souvislostech.

Obsah

V biologii

Adaptace označuje schopnost organismu přizpůsobit se prostředí. V současné evoluční biologii znamená dědičné přizpůsobení organismu, které vzniká náhodnými mutacemi genetického kódu. Adaptace je pro daného jedince výhodná, a přirozeným výběrem v populaci tato adaptace převládne.

V hudbě a umění

Adaptace znamená například převedení literárního díla nebo jeho tématu do filmu, úpravu hudebního díla nebo tématu pro jiné nástroje a podobně.

V psychologii

Adaptace je přizpůsobení člověka a jeho chování okolnímu prostředí a společnosti. Člověk schopný adaptace je adaptibilní a ve výsledku (dobře) adaptovaný.

V sociologii

Adaptace je schopnost jedince, skupiny nebo kultury přizpůsobit se sociálním či přírodním podmínkám. Do sociologie pojem zavedly organistické teorie pracující s analogií společnosti a živého organismu. Termín adaptace hraje významnou roli v sociologických konceptech Gabriela Tarda a Roberta K. Mertona.

Ve stavebnictví

Adaptace znamená úpravu budovy nebo prostorů pro jiné použití, obvykle tak, že se zachová jejich půdorys, obvodové zdivo a podobně.