Akumulátor

Z Multimediaexpo.cz

Ni-MH akumulátory velikosti AA
Li-ion lithium iontový

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie. Na rozdíl od sekundárních článků (akumulátorů) primární články dodávají energii ihned po svém sestavení a zpravidla je není možné dobíjet, například zinkouhlíkové baterie.

Obsah

Druhy akumulátorů elektrické energie

Průřez vodní elektrárnou

Akumulátory elektrické energie pracují na různých principech například tepelná, chemická či jiná akumulace energie. Nejznámější je průmyslový princip akumulace energie do potenciální energie vody v přečerpávacích elektrárnách. V případě, že elektřina slouží k výrobě tepla, dá se akumulovat i vytvořené teplo. Na tomto principu jsou založena akumulační kamna nebo bojler. V roce 1992 se považovalo za nejdůležitější 5 základních druhů akumulátorů elektrické energie [1]

Elektrochemický akumulátor

Nejběžnější typy akumulátorů jsou založeny na elektrochemickém principu. Elektrochemické akumulátory využívají přeměnu elektrické energie na energii chemickou, kterou je možno v případě potřeby transformovat zpět na elektrickou energii.

Princip

Procházející proud v elektrochemickém akumulátoru vyvolá vratné chemické změny, které se projeví rozdílným elektrochemickým potenciálem na elektrodách. Z elektrod se pak dá čerpat na úkor těchto změn elektrická energie zpět. Protože jsou napětí na článcích elektrochemických akumulátorů relativně malá (okolo 1,2–3,7 V), jsou tyto články také sdružovány do akumulátorových baterií pro dosažení vyššího napětí.

Rozdělení elektrických akumulátorů

Podle typu elektrolytu
 • s kyselým elektrolytem
 • se zásaditým elektrolytem
 • s bezvodým elektrolytem
Podle provedení
 • otevřené
 • uzavřené (též hermetické nebo řídčeji plynotěsné)
Podle principu
Podle použití
 • průmyslové akumulátory
  • standardní aplikace
  • vojenské aplikace
  • pro vysoké odběrové proudy
  • rychlonabíjecí
  • pro trvalé dobíjení
  • pro vysoké teploty
  • s MBU (Memory Back-up)
Podle tvaru
 • válcové
  • AA AA (½AA AA)
  • A AA (⅓A AA, ½A AA, ⅔A AA, A AA, 5/4A AA, 5/3A AA)
  • AA (⅓AA, ½AA, ⅔AA, AA, 5/4AA)
  • A (⅔A, 4/5A, A, 4/3A)
  • ostatní válcové (A f, Cs, C, D, F, SF, N, …)
 • prizmatické
  • malé prizmatické
 • diskové (knoflíkové)
  • podle průměru (např. Ø 6,8 mm, Ø 11,5 mm, Ø 15,5 mm, Ø 25 mm, …)
  • oválné
 • hranolovité (+ jejich sestavy)
Podle technologie výroby
 • stáčené desky (sintrované, plastem pojené, kombinované)
 • ploché desky (lisované, sintrované, plastem pojené, kombinované)

Životnost

Životnost většiny elektrochemických akumulátorů se pohybuje řádově ve stovkách nabíjecích/vybíjecích cyklů; např. NiMH akumulátory 500–1000 cyklů. Po tuto dobu postupně klesá kapacita akumulátoru kvůli chemické korozi jeho elektrod. Životnost je značně ovlivněna způsobem vybíjení a nabíjení a také provozní teplotou.

Využití

Akumulátory se využívají v mnoha složitějších strojích jako pomocný zdroj energie. Olověné akumulátory jsou součástí prakticky každého automobilu jako zdroj pro startér. Akumulátory pohání klasické ponorky, jsou prováděny i pokusy s pohonem mnoha dalších dopravních prostředků. Elektromobily zatím obyčejné automobily nenahradily, ale jako golfové vozíky nebo akumulátorové vozíky na nádražích a ve skladových areálech se užívají již desítky let. Důležité je i využití ve spotřební elektronice. Je jimi vybaven například notebook nebo mobilní telefon. Akumulátor je součástí nepřerušitelného zdroje energie - UPS. Akumulátory jsou také součástí nouzových svítidel. Nouzová svítidla zajišťují osvětlení při výpadku dodávek elektrické energie. U tramvají zajišťují akumulátory takzvaný nouzový pojezd - při průjezdu mycí linkou není normální napájení z troleje možné.

Tepelný akumulátor

Tepelné akumulátory akumulují energii ve formě tepla, představují většinou speciální zařízení nebo jsou součástí technologických celků (například teplovody), které umožňují využít akumulované tepelné energie pro přeměnu na jiný druh energie (obvykle elektrické).

Setrvačník KERS z Formule 1
NASA G2 akumulátor kinetické energie (setrvačník, flywheel energy storage)

Mechanický akumulátor

Mechanické akumulátory akumulují mechanickou energii. Mechanická akumulátory jsou zařízení, která využívají potenciální energie nebo kinetickou energii a umožňují přeměnu těchto energií na jinou formu vhodnější pro praktické využití. V elektroenergetice se tohoto způsobu akumulace energie využívá u akumulačních vodních elektráren a rovněž u přečerpávacích vodních elektráren. Akumulačních vodní elektrárny pracují jen na mechanické akumulaci. Přečerpávací vodní elektrárny využívají přeměnu elektrické energie na energii potenciální, která je v případě potřeby mění zpět na elektrickou energii. Další formou mechanické akumulace energie jsou zásobníky stlačeného vzduchu (plynu). Na jejich principu fungovala například pneumatická tramvaj. Na využití kinetické energie pracují "setrvačníky", jejich praktické uplatnění bylo v roce 1992 ve fázi výzkumu.

Elektromagnetický akumulátor

Elektromagnetické akumulátory jsou založeny na akumulování energie formou elektromagnetického pole kolem supravodivých vodičů. Tento způsob akumulace energie je předmětem intenzivního výzkumu v běžné praxi není využíván.

Reference

 1. Energy Dictionary, WEC 1992

Související články

Literatura

 • Šolc F., Žalud L.: Robotika. VUT Brno 2002
 • MAREK, J., STEHLÍK, L: Hermetické akumulátory v praxi. ISBN 80-86230-34-1

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Akumulátor