Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Akvadukt

Z Multimediaexpo.cz

Akvadukt je umělý (často mostní) vodní kanál, vybudovaný pro to, aby zajišťoval přívod vody od vodního zdroje do místa její potřeby či spotřeby. Název pochází z latiny, kde aqua znamená „voda“ a ducere „vést“. Mnoho akvaduktů vede nad úrovní okolního terénu, kde často překonává různé přírodní či jiné překážky, takže připomínají spíše most než řeku. Dostatečně velké akvadukty proto mohou být též vyžívány i jako vodní dopravní cesty pro lodě nebo mohou sloužit i pro dopravu surového dřeva. V Čechách je znám Semínský akvadukt na Opatovickém kanálu a aquadukt v Bezručově údolí u Chomutova na Podkrušnohorském převaděči. Ve starověku se stavěly akvadukty dřevěné a kamenné, v novověku již zděné a poté také s železnou konstrukcí. Původně se využívaly především pro zavlažování, později stále častěji sloužily k zásobování měst vodou. V současnosti se akvadukty staví zejména jako plavební a zavodňovací kanály.

Aqua Appia

Nejstarším římským akvaduktem byl Aqua Appia, dlouhý 16,445 km. Začínal v nadmořské výšce 30 metrů a končil na 20 metrech nad mořem. Postavit jej nechal v roce 312 př. n. l. Appius Claudius.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Akvadukt