Rovnoběžky

Z Multimediaexpo.cz

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Rovnoběžky jsou takové dvě přímky, které mají stejný směr, ale neprotínají se v žádném bodě. I v případě prostorových přímek lze rovnoběžkami proložit rovinu.

Definice

Jsou-li p a q dvě přímky, pak jsou rovnoběžné právě tehdy, když platí:

\(\forall x\in p\; : \left |xq \right | = C\), kde \(C \in \mathbb{R}^{+}_0\)

Konstanta C značí vzdálenost obou přímek. Je-li C = 0, přímky splývají.

Rovnoběžnost dvou přímek \(p\) a \(q\) bývá zapisována jako \(p\|q\).

Vlastnosti

Přímku různoběžnou s rovnoběžkami \(p, q\) označujeme jako příčku rovnoběžek \(p, q\).

Související články