Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Astana

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Astana (Bajterek, 2012)
Tento článek pojednává o kazašském hlavním městě. O cyklistické stáji pojednává článek Astana Team.

Astana (kazašsky: Астана, někdy nazývána staršími názvy Akmola nebo Celinograd), je od roku 1997 hlavním městem Kazachstánu, v roce 2007 mělo 571 000 obyvatel a jejich počet velmi rychle roste. Město se nachází ve stepích středního Kazachstánu na řece Išim.

Původní ruský název města Akmolinsk vycházel z kazašského slova akmola, bílý hrob. Roku 1961 bylo město přejmenováno na Celinograd podle celin, jejichž obdělávání tehdy bylo v oblasti hlavní činností. V roce 1993 bylo ruské jméno nahrazeno oficiálním kazašským jménem Akmola. Nový název města, Astana (1998), znamená kazašsky „hlavní město“.

Obsah

Historie

Ruské a Sovětské období

Na místě dnešní Astany založili Rusové v roce 1824 vojenskou pevnost, která o osm let později získala jméno Akmolinsk a kolem níž se začalo vyvíjet stejnojmenné město.

Roku 1868, kdy byl celý Kazachstán anektován Ruskem, se město stalo administrativním střediskem.

Ve 30. letech 20. století, již za vlády sovětů, bylo město spolu s celou zemí postiženo hladomorem. Roku 1939 se Akmolinsk stal střediskem oblasti.

V polovině 50. letech byla v Sovětském svazu zahájena kampaň obdělávání celin a význam Akmolinska vzrostl v nové roli hlavního města kraje, který spojil pět severních oblastí Kazachstánu (1960-1965). To vedlo k rozvoji městské výstavby a ke zlepšení vybavenosti města včetně otevření vysokých škol.

V letech 19611991 se město jmenovalo Celinograd.

Nezávislý Kazachstán

Deklarace o svrchovanosti Kazašské SSR byla přijata 25.10.1990. V prosinci 1991 byla země přejmenována na Republiku Kazachstán a krátce nato, 16.12.1991, vyhlásila nezávislost. Celinograd tehdy změnil jméno na Akmolu a nadále byl administrativním střediskem oblasti.

Za nové hlavní město Kazachstánu byla prohlášena v červenci 1994. Po roce, v září 1995, to potvrdil prezident Nazarbajev svým dekretem.

K slavnostnímu předání funkce došlo v Akmole 8.12.1997. Dalším prezidentským dekretem ze dne 6.5.1998 byla Akmola přejmenována na Astanu.

Od té doby město zažívá nebývalý rozmach. Počet obyvatel se v průběhu posledního desetiletí zdvojnásobil a ve městě vyrostly desítky moderních kancelářských budov, nové ulice, parky i rezidenční čtvrti.

Astana dnes

Astana je moderním, pečlivě plánovaným městem s výraznými prvky socialistické výstavby, která však s ohledem na regionální charakter nebyla ničím zvlášť výjímečná. Široké třídy s vládními budovami, bývalými stranickými sekretariáty a několika kulturními institucemi lemují aleje stromů. V posledních letech se zde hodně staví. V centru města vyrůstají moderní prosklené mrakodrapy. Jejich výstavba byla svěřena zahraničním, převážně tureckým firmám. Astana je důležitým průmyslovým střediskem země. Nejvýznamnější jsou zdejší závody strojírenské, zejména na výrobu zemědělských strojů, a potravinářské závody. Největší potravinářský komplex města představuje pivovar postavený na klíč českou firmou VÚCHZ, který je současně největší v zemi. Ve městě je sídlo prezidenta, rady ministrů (vlády), dvoukomorové nejvyšší rady (Kenges) a několik velvyslanectví včetně České republiky. Některé ambasády cizích států však zůstaly v bývalém a největším města Kazachstánu, v Almaty.

Městská výstavba

Astanu lze rozdělit do značné míry na několika různých oblastí. Severně od železniční trati, která protíná Astanu ve směru východ-západ, jsou průmyslové a chudší obytné oblasti. Mezi železniční tratí a řekou Išim je centrum města, kde v současné době probíhá intenzivní stavební činnost. Na západ a na východ jsou větší obytné plochy s parky. Na jih od řeky Išim jsou nové oblasti státní správy. Zde probíhá mnoho velkých stavebních projektů, například výstavba diplomatických čtvrtí, a různé vládní budovy. Do roku 2030 mají být tyto čtvrti dokončeny. Původní plány na novou Astanu navrhl japonský architekt Kišo Kurokawa, který také projektoval nové Astanské mezinárodní letiště.

Panelové sídlíště, která zůstala ze sovětské éry, jsou nyní postupně odstraňována a nahrazena budovami zcela nových struktur, v důsledku rozsáhlých stavebních prací v celém městě. Prezident Nursultan Nazarbajev věnuje architektuře Astany zvláštní pozornost. Většinu z nedávno dokončených staveb projektovali mezinárodně uznávaní architekti a návrháři, jako jsou Kišo Kurokawa nebo Norman Foster.

Kultura a pamětihodnosti

Staré a historické budovy budete v Astaně hledat marně. Astana je totiž jedno z měst, na kterém se nejvíce podepsal vliv sovětské éry. Převažuje architektonický styl z let 1960-1970, jiné městské čtvrtě byly nově postaveny buď v posledních letech, nebo byly přebudovány. To se týká městské čtvrti jižně od řeky Išim, jež začala vznikat se změnou vlády.

Stavby

Nové stavby

Pyramida míru a souladu

Pyramida, kterou navrhl architekt Sir Norman Foster, se slavnostně otevřela v září 2006. Obsahuje ubytování pro různá náboženství: judaismus, islám, křesťanství, buddhismus, hinduismus, taoismus a ostatní náboženství. Obsahuje také operní dům s 1500 sedadly, muzeum národní kultury, nová "univerzita civilizace", knihovna a výzkumné centrum pro etnické a geografické skupiny Kazachstánu. Všechna tato rozmanitost je ve formě 62 metrů vysoké pyramidy se základnou 62 x 62 metrů. Budova je koncipována jako globální centrum pro náboženské porozumění, zřeknutí se násilí a prosazování víry a lidské rovnosti. Pyramida míru vyjadřuje ducha Kazachstánu, kde kultura, tradice a zástupci různých národností vedle sebe žijí v harmonii a souladu. Jednou za tři roky se zde bude v kruhové místnosti scházet 200 delegátů světových náboženství a víry. Pyramida je 77 metrů vysoká (včetně 15 metrů vysoké podstavce zakrytého zeminou) a stála 8,74 bilionů Kazašských tenge (okolo 58 milionů USD).

Islámské Centrum

Islámské centrum bylo postaveno v roce 2005 a bylo sponzorováno emírem Kataru. Skládá se z mešity, Medresi a knihovny. Mešita má 4 minarety, každý 63 metrů, a má kapacitu 5000 osob. Výška kopule mešity je 43 m.

Khan Shatyry

V prosinci 2006 představil kazašský prezident Nursultan Nazarbajev plány na výstavbu Khan Shatyry, "obřího průhledného stanu", přes území města. Stan je 150 metrů vysoký a navrhl jej britský architekt Norman Foster. Byl otevřen v roce 2008. Foster také navrhl další dvě budovy ve městě.

Ak Orda - Prezidentský palác

Orda Ak (v kazaštině doslova „Bílá Horda“) je oficiální pracoviště prezidenta Kazachstánu. Ak Orda - Prezidentský palác byl postaven v roce 2004 z monolitického betonu jako pětipatrová budova. Obklad byl zhotoven z 20-40 cm tlustého italského mramoru. Výška budovy je 80 metrů a celková plocha je 36 720 čtverečných metrů. Ak Orda zahrnuje jurtu, jako haly navržené z mramoru a žuly, mramorový sál pro schůzky a oficiální návštěvy zástupců zahraničních zemí a zlatý sál pro soukromé jednání a diskuse mezi hlavou státu a představiteli jiných zemí.

Muzea

Divadla

Památky

Architektonické památky

Bajterek

Bajterek je nejslavnější orientační bod v Astaně. Tato věž má představovat topol, na který kouzelný pták Samuruk položil své vejce. Na kouli na vrcholu Bajtereku je otisk ruky prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva.

Hospodářství a infrastruktura

Hospodářství

Astana žije především ze své funkce hlavního města a s tím souvisejících činností. Stavební činnost ve městě hraje také velkou roli. Dalším významným odvětvím je zpracování kůže. Okolí města má rozsáhlé zemědělské využití.

Doprava

Letištní budova

Astana leží uprostřed Kazachstánu a tím má zvláštní postavení jako dopravního uzlu.

V roce 2005 byla dokončena velká rekonstrukce Astanského mezinárodního letiště (IATA: TSE, ICAO: UACC) podle projektu japonského architekta Kišo Kurokawy. Astanské Vlakové nádraží je významným centrem pro severní Kazachstán, vlaky zajišťují dopravu do většiny velkých měst v Kazachstánu, včetně Talgo Express do Almaty. Mezinárodní spoje do Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, Ruska a na Ukrajinu jezdí většinou jednou týdně. Od léta 2008 nabízí jízdní řád také přímé vlakové spojení do Čínské Urumči (v autonomní oblastiSin-ťiang).

Obyvatelstvo

Do roku 2007 se populace Astany více než zdvojnásobila, na více než 600 000 obyvatel, s očekávaným počtem obyvatel 1 milion na rok 2030.

Migrující pracovní síla - legální i nelegální - přichází z celého Kazachstánu a sousedních států, jako Uzbekistán a Kyrgyzstán. Astana je magnetem pro mladé odborníky, kteří chtějí budovat kariéru. To změnilo národnostní složení obyvatelstva města a přineslo více Kazašského obyvatelstva do města, které dříve mělo většinu obyvatel skládající se ze slovanských národů. V Astaně vzrostl počet kazašského obyvatelstva na zhruba 60 %, oproti 17 % v roce 1989.

V roce 1999 měla Astana 281 000 obyvatel. Okolo 30 % kazašského původu a 70 % národnosti ruské, ukrajinské, německé a další. Mnozí toto argumentují tím, že cesta k přilákání etnických Kazachů na sever byla klíčovým faktorem při přesunu kapitálu.

Dnes má Astana kolem 750 000 obyvatel, což znamená nárůst okolo 200 000 osob za dva roky.

Národnostní složení

Podle sčítání lidu z roku 1999, je 40,5 % populace Ruského původu, dále 5,7 % Ukrajinců, 3,0 % Němců, 2,6 % Tatarů, 1,8 % Bělorusů a 0,8 % Poláků. Ale 41,8 % Kazachů již mělo početní převahu nad Rusy, kteří do té doby tvořili největší etnickou skupinu, Ingušové a Korejci představovali 0,6 %. Jiní, hlavně Uzbekové, tvořili 3,8 % celkového počtu obyvatelstva.

Geografie

Night Frost in Astana in January 2006

Astana leží v Akmolské oblasti, v Kazašské nížině na řece Išim, na křižovatce transkazašské a jihosibiřské železnice, asi 850 km severozápadně od bývalého hlavního města Kazachstánu Almaty.

Její zeměpisná poloha je 51°10' severní šířky a 71°30' východní délky. Od Prahy je vzdálena přibližně 4400 km. Průměrná nadmořská výška města dosahuje 400 m. Nejnižší bod, hladina řeky Išim, je v nadmořské výšce 380 m, nejvyšší bod je ve výšce 430 m n.m.

Podnebí

Průměrná denní teplota vzduchu se pohybuje kolem 16 °C v lednu a 20 °C v červenci. Nejdeštivější měsíc je červenec kdy spadne okolo 50 mm srážek.

Partnerská města

Sport

Profesionální cyklictická stáj Astana Team.

12 343 - to je počet diváků, který se vejde na fotbalový stadion Kazhimukan Munaitpasov Stadion týmu FK Astana. Tým hraje v první kazašské fotbalové lize.

Barys Astana je jediný kazašský hokejový tým, který hraje v Kontinentální Hokejové Lize, nejvyšší ruské lize.

Klub Sport Liga Stadion
Lokomotive Astana Fotbal Premier-Liga Kazhimukan Munaitpasov Stadion
FK Astana Fotbal Premier-Liga Kazhimukan Munaitpasov Stadion
Team Astana Cyklistika UCI ProTour -
Astana Tigers Basketball Kazašská Basketbalová Liga
Barys Astana Hokej Kontinentální Hokejová Liga Sportovní Palác Kazachstán

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Astana
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Astana
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace