Atenuace

Z Multimediaexpo.cz

Atenuace (z latinsky ad- a tenuis, tenký) znamená zeslabování, tlumení. Užívá se v různých významech. Protiklad je amplifikace (zesílení).

Ve fyzice

Obsah

Atenuace znamená tlumení, zeslabování elektromagnetického nebo akustického vlnění při průchodu určitým materiálem. Může být způsobena jednak absorpcí (pohlcováním) vlnění, u nehomogenních materiálů také difrakcí (rozptylem). Závisí na vlastnostech materiálu, frekvenci vlnění a ovšem délce (dráze). Měří se obvykle v decibelech (dB), což je desetinásobek desítkového logaritmu poměru výkonu vstupního a výstupního signálu.

V technice

Atenuace světla se využívá k měření znečištění vody, při měření kvasných procesů v pivovarnictví a podobně.[1] Rozdílná atenuace Rentgenova záření v různých druzích tělesných tkání se využívá při rentgenové diagnostice v lékařství (rentgenologie).

Speciální zařízení na přesné nebo regulovatelné zeslabení signálu, zejména ve vysokofrekvenční technice, se nazývá atenuátor. Atenuátor je rovněž výkonová brzda, která v oblasti kytarových zesilovačů slouží ke snížení hlasitosti. Některé kytarové zesilovače produkují kvalitní "kytarový zvuk" jen při vysokém vybuzení a tím pádem vysoké hlasitosti. Atenuátor se zapojí mezi sesilovač a reprobox a je schopný přeměnit až 90 procent výkonu v teplo. Zesilovač produkuje požadovaný zvuk, protože je dostatečně vybuzený.

V molekulární biologii

Atenuátor je zvláštní sekvence genomu, která může zastavit přepis, zejména u prokaryotických buněk.

V toxikologii

Atenuace znamená (obvykle přirozené) snižování toxicity v prostředí.

Literatura

  • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Atenuace. Sv. 1, str. 308

Související články

Reference

  1. Ottův slovník naučný nové doby, heslo Atenuace.

Externí odkazy