V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Atomová hmotnostní konstanta

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Atomová hmotnostní konstanta, přesněji unifikovaná atomová hmotnostní konstanta, činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (126C, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami. Relativní atomová hmotnost a relativní molekulová hmotnost pak udává, kolikrát je klidová hmotnost daného atomu či molekuly větší, než tato konstanta.

Obsah

Značení a hodnota

Symbol veličiny: mu

Hodnota konstanty vyjádřená v jednotkách SI: mu = (1,660 538 782±0,000 000 028)×10-27 kg (hodnota CODATA 2006, chyba je uvedena jako odhad směrodatné odchylky, tedy 1σ).[1]

Použije-li se k vyjádření hmotnosti atomů, iontů, molekul apod. atomové hmotnostní konstanty jako měrové jednotky, nazývané v tomto případě atomová hmotnostní jednotka, pak platí:

symbol veličiny: ma nebo m(AX) nebo m(Y), kde AX je označení nuklidu, resp. Y je označení (název) molekuly či jiného měřeného objektu;

značka jednotky: u

Atomová hmotnostní jednotka není jednotkou SI, i když je akceptováno její používání společně s SI jednotkami.[2]

V chemii a biochemii se užívá pro tuto jednotku název dalton (značka Da; někdy též D, což však není vhodné pro možnost záměny s jednotkou optické mohutnosti dioptrie, značka též D). Používání jednotky Da souběžně s u bylo schváleno v roce 2004 organizacemi IUPAP a IUPAC.

Velikost konstanty se upřesňuje a publikuje přibližně jedenkrát za 4 roky.

Historická poznámka

Před rokem 1961, kdy došlo k dohodě mezi organizacemi IUPAC a IUPAP a byla odsouhlasena shora uvedená definice unifikované atomové hmotnostní konstanty, používali chemikové a fyzikové poněkud odlišné definice těchto konstant, jejichž hodnoty se proto lišily. Obě sice za základ užívaly atomy kyslíku, ale fyzikové konstantu vztahovali k izotopu kyslíku-16 (168O), zatímco chemikové vycházeli z přírodní směsi nuklidů kyslíku. Příslušné jednotky se označovaly značkou amu (z anglického atomic mass unit). Vztah k jednotce u je

1 u = 1,000 317 1 amu(fyz) = 1,000 042 amu(chem)

Používání jednotek amu se již nedoporučuje. Vzhledem k uvedené změně definice této konstanty se pro upřesnění k jejímu dnešnímu názvu dodává slovo unifikovaná.

Související články

Reference

  1. Aktuální hodnota konstanty na stránkách NIST
  2. Tabulka mimosoustavových jednotek závislých na experimentálním určení v příručce SI