Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

CODATA

Z Multimediaexpo.cz

CODATA (anglicky: Committee on Data for Science and Technology) je interdisciplinární komise Mezinárodního výboru pro vědu (ICSU) zřízená v roce 1966. Jejím cílem je zlepšovat sběr, ukládání, kritické vyhodnocování a přístup k datům, která jsou důležitá pro vědu a technologii.

V roce 1969 komise ustanovila pracovní skupinu pro základní konstanty (TGFC). Jejím cílem je poskytovat sadu mezinárodně akceptovaných hodnot fundamentálních fyzikálních konstant a také konverzních faktorů včetně směrodatných odchylek. První taková sada CODATA byla vydána v roce 1973 a následně v letech 1986, 1998, 2002 a 2006.

Doporučené hodnoty fyzikálních konstant pak zveřejňuje Národní institut standardů a technologie.

Související články

Externí odkazy