13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Bělorusové

Z Multimediaexpo.cz

Bělorusové (bělorusky Беларусы) jsou slovanský národ náležící k jeho východní větvi. Název Bělorusové pochází od jména Bílá Rus, kterým se od 14. století označovala část Litevského velkoknížectví mezi Dvinou a horním Dněprem. Počtem příslušníků (okolo 10 milionů) jsou Bělorusové podobně velkým národem jako Češi či Srbové. Jejich jazykem je běloruština, avšak užívanějším jazykem (zejména ve městech) je v současné době ruština; Bělorusko bylo již v 19. století vystaveno násilné rusifikaci. I dnes je svobodný rozvoj běloruské kultury režimem současného prezideta A. Lukašenka potlačován. Většina Bělorusů (přes 8 milionů) žije v Bělorusku; nejpočetnější běloruskou menšinu má Rusko (necelý 1 milion), Ukrajina, Polsko a Kazachstán. Převažujícím náboženstvím je pravoslaví, z východoslovanských národů mají Bělorusové největší podíl katolíků (okolo 25 % věřících); přibližně polovina je bez vyznání.