Fyzikální konstanty

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Obsah

Tabulka

Uvedené konstanty jsou z nejnovější adjustace CODATA z r. 2010. Zdroj: NIST.gov, zde.[1]

Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic.

VeličinaSymbolHodnota (SI)Hodnota (jiný jednotkový systém)
Atomová hmotnostní konstanta1,660 538 921(73)×10-27 kg1 u = 1 Da
Avogadrova konstanta6,022 141 29(27)×1023 mol−1-
Bohrův magneton927,400 968(20)×10-26 J·T-1-
Bohrův poloměr atomu0,529 177 210 92(17)×10-10 m-
Boltzmannova konstanta1,380 6488(13)×10-23 J·K-18,617 343(15)×10-5 eV·K-1
Comptonova vlnová délka 2,426 310 2389(16)×10-12 m-
Coulombova konstanta8,987 742 438...×109 N·m2·C-2 (=kgm3s−4·A−2) (přesně)*-
Elementární náboj1,602 176 565(35)×10-19 C-
Faradayova konstanta96 485,3365(21) C·mol-1-
Gravitační konstanta6,673 84(80)×10-11 m3·kg-1·s-2-
Hubbleova konstanta (současná hodnota)-72,1(1,7) km·s-1·Mpc-1[2]
Impedance vakua376,730 313 461... m2·kg·s−3·A−2 (= Ω) (přesně)*-
Jaderný magneton5,050 783 53(11)×10-27 J·T-1-
Josephsonova konstanta483 597,870(11)×109 Hz·V-1-
Klidová energie elektronu8,187 105 06(36)×10-14 J 0,510 998 928(11) MeV
Klidová energie neutronu1,505 349 631(66)×10-10 J 939,565 379(21) MeV
Klidová energie protonu1,503 277 484(66)×10-10 J 938,272 046(21) MeV
Klidová hmotnost elektronu 9,109 382 91(40)×10-31 kg0,511 MeVc−2
Klidová hmotnost neutronu 1,674 927 351(74)×10-27 kg939,550 MeVc−2
Klidová hmotnost protonu 1,672 621 777(74)×10-27 kg938,256 MeVc−2
Konstanta hustoty záření 7,565 731(27)×10−16 J·m−3·K−4×10−15 erg·cm−3·K−4
Konstanta jemné struktury7,297 352 5698(24) × 10-3-
137,035 999 074(44)-
Molární plynová konstanta8,314 4621(75) J·K-1·mol-1-
Normální tíhové zrychlení (na Zemi) 9,806 65 m·s-2 (přesně)-
Permeabilita vakua 4π×10-7 N·A-2 = 1,2566 370 61...×10-6 N·A-2 (přesně)*-
Permitivita vakua 8,854 187 817...×10-12 F·m-1 (přesně)*-
Planckův čas 5,391 06(32)×10-44 s-
Planckova délka 1,616 199(97) × 10-35 m-
Planckova energie 1,956 15(12)×109 J 1,220 932(73)×1019 GeV
Planckova hmotnost 2,176 51(13)×10-8 kg-
Planckova hustota 5,1556(12)×1096 kg·m-3-
Planckova konstanta6,626 069 57(29)×10-34 J·s-
Planckova plocha 2,6121(25)×10-70 m2-
Planckova teplota 1,416 833(85)×1032 K-
Redukovaná Planckova konstanta1,054 571 726(47)×10-34 J·s-
Rydbergova konstanta10 973 731,568 539(55) m-1-
Rychlost světla ve vakuu299 792 458 m·s-1 (přesně)*-
Stefanova-Boltzmannova konstanta5,670 373(21)×10-8 W·m-2·K-4×10−5 erg·cm−2·K−4·s−1
Von Klitzingova konstanta 25 812,807 4434(84) Ω-

(*) Hodnota dána definicí.

Související články

Reference

  1. Peter J. Mohr, Barry N. Taylor, David B. Newel: CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010. PDF 15. březen 2012 (anglicky)
  2. J. Beringer et al. (Particle Data Group), 2012 Review of Particle Physics. 1.2. Astrophysical constants and parameters. Phys. Rev. D svazek 86, 010001 (2012) (anglicky)

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace