Chloracetamid

Z Multimediaexpo.cz

Chloracetamid (2-chloracetamid, funkční vzorec ClCH2CONH2) je organická sloučenina používaná jako herbicid[1] a konzervant.[2] Jedná se o bezbarvé až žluté krystaly charakteristického zápachu, mírně rozpustné ve vodě.[3]

Rizika

Chloracetamid je toxický při požití, dráždí oči a kůži, může vyvolat alergickou reakci. Je podezřelý z reprodukční toxicity a teratogenity. Při zahřátí nad 225 °C se rozkládá, může tvořit jedovaté plyny včetně chloru a oxidů dusíku[3].

Související články

Reference

  1. Herbicides - Epochem
  2. Acetamide, 2-chloro- - Government of Canada
  3. 3,0 3,1 2-CHLOROACETAMIDE