Chlordecon

Z Multimediaexpo.cz

Chlordecon - strukturní vzorec

Chlordecon (též chlordekon) je chlorovaná organická sloučenina, která byla používána jako insekticid zejména na plantážích banánů, citrusů nebo tabáku.

Jde o látku karcinogenní[1], která může poškozovat nervový systém, kůži, játra nebo mužský reprodukční systém. Podle testy na zvířatech může vyvolávat rakovinu jater, ledvin a nadledvinek. Patří mezi endokrinní disruptory.[2]

V České republice se nevyrábí ani nepoužívá. Jeho nebezpečnost spočívá hlavně v jeho perzistenci a schopnosti hromadit se v potravních řetězcích.

V květnu 2009 bylo v Ženevě na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení chlordeconu na černou listinu úmluvy o perzistentních organických látkách.[3]

Reference

  1. chemical description
  2. Chlordecon
  3. Miroslav Šuta: Stockholmská úmluva: Tucet špinavců dostal 9 nových parťáků, respekt.cz, 10.5.2009

Související články

Externí odkazy