Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Datel černý

Z Multimediaexpo.cz


Datel černý (Dryocopus martius) je největší evropský zástupce čeledi datlovitých. Vyskytuje se v borových, bukových i smíšených lesích na velkém území Eurasie.

Obsah

Popis

Datel černý je se svou délkou 45-50 cm, hmotností 250-320 g a rozpětím křídel kolem 76 cm velký zhruba jako vrána. Má štíhlé, černé tělo se světlým silným zobákem, protáhlou hranatou hlavou, šedými končetinami a bílýma očima. U pohlaví je slabě vyvinut pohlavní dimorfismus. Samec má na hlavě červenou „čepičku“, samice má pouze červený týl. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá datel černý přímo, a nikoli ve vlnovkách.

Chování

Živí se především dřevokaznými škůdci, mravenci, brouky nebo jejich larvami, které pomocí svého skvěle tvarovaného dlátového zobáku vytesává ze živého i mrtvého dřeva. Na nabírání kořisti z těžko dostupných míst má dlouhý lepkavý jazyk se zoubky na konci. Datel černý je stálý pták. V letu se ozývá zvučným „kví kví kví“, v sedě pronikavým „kliééé“. Hnízdní dutina má hranatý tvar a datlové si ji nejčastěji vytesávají až 8 m nad zemí v kmenech buků. Samice do ni během května klade 4 až 5 vajec, na kterých sedí střídavě oba rodiče, přičemž ten kdo nesedí přečkává noc v již předem vytesané dutině poblíž hnízdní dutiny s několika východy. Inkubační doba trvá 12 až 14 dní a mláďata hnízdo opouští po 23-28 dnech života. Opuštěné hnízdní dutiny datlů následně využívá k hnízdění např. holub domácí, hohol severní nebo mandelík hajní.

Ohrožení a početnost v ČR

V České republice se jedná o poměrně hojný druh. Vzhledem k jeho plaché povaze je však poměrně obtížné jej v přírodě spatřit. Dle Bernské úmluvy se jedná o přísně chráněný druh[1], u kterého byla v posledních desetiletích zaznamenána zvyšující se početnost. Počet hnízdících párů mezi lety 2001-2003 se odhaduje na 4-8 tisíc párů.[2]

Reference

  1. http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=760
  2. Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice, Praha, Aventinum.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dryocopus martius
Šplhavci v České republice

Krutihlav obecnýŽluna zelenáŽluna šedáDatel černýDatlík tříprstýStrakapoud velkýStrakapoud jižníStrakapoud prostřední • Strakapoud bělohřbetý • Strakapoud malý